English

Samfundsøkonomi

Virksomhedsøkonomi A - International økonomi A

studieretningen Samfundsøkonomi kommer du til at arbejde med temaer som globalisering, internationalisering og CSR. Temaerne sættes i relation til danske virksomheders handlemuligheder i den globale verden.  I undervisningen inddrages en kontaktvirksomhed med internationalt perspektiv. Teori og praksis indgår i en vekselvirkning og krydres med virksomhedsbesøg og foredrag.

Studieretningsfag på Samfundsøkonomi:

  • Virksomhedsøkonomi A
  • International økonomi A

Klik her og se, hvilke videregående uddannelser du får adgang til med denne studieretning. (Du sendes videre til ug.dk)