En god start

Overgang fra folkeskole til gymnasium
Handelsgymnasiet er en ungdomsuddannelse. og derfor er samarbejdet mellem elev, skole og forældre lidt forskelligt fra samarbejdet i folkeskolen. 

Blandt andet har vi ikke et forældreintra, og derfor vil informationer om fx forældreaften, blive sendt til jer og eleverne på mail.

Vi gør meget for at have en god kontakt mellem hjem og skole. Dette gør vi, fordi vi ved, at vores elever befinder sig i en overgangsfase, hvor de mere selvstændigt vil tage ansvar for deres uddannelse, men samtidig stadig har behov for støtte fra jer derhjemme.

I er naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen, hvis I har andre spørgsmål til elevens skolegang. 

Projekt Netwerk
Fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen!

Projekt Netwerk handler om at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber og udbrede viden om ensomhed til unge på ungdomsuddannelser. Med Netwerk er målet at støtte eleverne på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne. Og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Læs mere om projektet som er støttet af Maryfonden her.