Et trygt gymnasium

Klasseteamet
Trivsel er den vigtigste forudsætning for at lære noget.

I 1. g. bliver alle klasser en del af ”Projekt Netwerk”, som har fokus på at skabe gode relationer mellem eleverne og en god kultur i klassen.

Alle klasserne har en mentor, som er en udvidet klasselærerfunktion. Over alle tre år har mentor fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling.

På klassemøder bliver der således sat fokus på elevernes trivsel og deres faglige udvikling. I tilfælde af udfordringer kan der sættes ekstra resurser ind. I forhold til at sikre den størst mulige faglige udvikling tænkes der i differentiering og evt. også 2-lærer ordninger.

Forældreinddragelse
Frem til eleverne bliver 18 år vil forældre altid blive informeret og/eller inddraget i tilfælde af problemer med trivlse, fravær, faglighed, manglende afleveringer m.m.

En fælles indsats mellem skole og forældre skaber de bedste resultater i forhold til læring og gennemførsel.

I løbet af 1. g. er der således også både forældreaften og forældrekonsultationer

Ekstra resurser
Udover en mentor og en studievejleder har skolen mulighed for at støtte på andre måder. Det kan eksempelvis være:

  • Coach
  • Psykolog
  • Skriveværksted
  • eller tiltag som er specifikt tilpasset en elevs udfordringer

Hvis støtten i højere grad handler om at dyrke en ekstra stor faglighed/talent har vi et særligt talentprogram.

Fester
Vores fester bliver afholdt under kontrollerede forhold. Der er således et stort opbud af professionelt sikkerhedspersonale.

I samarbejde med andre gymnasier er der kontrol med, hvem som bliver lukket ind. Der er kontrol og kropsvisitering i døren.

Der sælges ikke stærk spiritus.