Om hhx

Hvad er hhx?
Den Merkantile Studentereksamen (hhx) er ligesom alle andre gymnasielle uddannelser almendannende og studieforberedende. Derudover er en hhx også erhvervsrettet

ALMENDANNENDE fordi man fortsætter med mange af de fag man allerede kender, som er vigtige i forhold til at forstå samfundet og blive klar til videregående uddannelser. Det vil sige dansk, engelsk, samfundsfag, historie, matematik med flere.
Herudover kommer de merkantile fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, jura og international økonomi. Fælles for fagene er, at de har fokus på at give viden og redskaber, som kan bruges med det samme. Der er altid fokus på aktuelle problemstillinger, og hos os skal man ikke bare lære for at lære. Man skal lære for at udvikle sig og forstå sig selv og den verden vi lever i.

STUDIEFORBEREDENDE fordi handelsgymnasiet giver adgang til alle videregående uddannelser. 
En hhx er et rigtigt godt afsæt til videregående uddannelser inden for fx økonomi og handel, jura, journalistik, kommunikation, sprog og kultur, men giver også mulighed for at videreuddanne sig til politibetjent, lærer, socialrådgiver og tandlæge.

ERHVERVSRETTET fordi man på handelsgymnasiet får en stribe fag, som man ikke kan få andre steder og som ruster vores elever ekstra godt til job og uddannelse inden for erhvervslivet.

Hvorfor hhx?
Hvis du er interesseret i at forstå og arbejde med det relevante,virkelighedsnære og anvendelige, så er Handelsgymnasiet noget for dig!

Alle fagene har fokus på at give dig viden og redskaber, som du kan bruge med det samme. Der altid fokus på aktuelle problemstillinger. Du skal ikke bare lære for at lære. Du skal lære for at udvikle dig og forstå dig selv og den verden du lever i.

Uanset hvilken videregående uddannelse du overvejer, så kan Handelsgymnasiet give dig adgang.
Handelsgymnasiet er et rigtigt godt afsæt til videregående uddannelser inden for økonomi og handel, jura, journalistik, kommunikation, sprog og kultur  men også politibetjent, lærer og pædagog.

Handelsgymnasiet er en bred uddannelse og åbner alle døre.