muligheder efter hhx

Med en studentereksamen fra Tietgen Handelsgymnasium har du masser af muligheder for at videreuddanne dig. En hhx giver dig adgang til alle videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier samt andre korte og mellemlange uddannelser.

En hhx giver dig også mulighed for at indlede en karriere i erhvervslivet.

Adgangskortet - hjælp til at vælge videregående uddannelse
I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din hhx-eksamen giver adgang til.

Du kan bruge den til at se, hvilke fag og niveauer en given uddannelse kræver. Det er dem, man kalder specifikke adgangskrav.

Adgangskortet indeholder alle videregående uddannelser, både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, kunstneriske uddannelser og universiteternes bacheloruddannelser.

https://www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/?gym=hhx  

Studievalg Fyn
Er du i tvivl om hvad du vil efter hhx, så har Tietgen Handelsgymnasium tilknyttet en vejleder fra Studievalg Fyn. Vejle­der­en vil hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder efter hhx, og kommer jævnligt på skolen og afholder arrangementer. Du har også mulighed for at få individuel vejledning hos vejlederen.

Læs mere på www.studievalg.dk/fyn

Praktik i udlandet (PIU)
Hvert år er der et antal elever fra Tietgen Handelsgymnasium, der efter af­sluttet studentereksamen tager et års praktikuddannelse i Tyskland eller Eng­land. Efter dette praktikophold kan du færdiggøre din uddannelse i Danmark i en virksomhed inden for samme branche. Du kan også bruge praktikopholdet som baggrund for videre studier.

PraktikService
Hvis du beslutter dig for at indlede en karriere i erhvervslivet er det en god idé at hen­vende dig på Tietgens praktikpladskontor. 

PraktikService på www.tietgen.dk/praktikservice