Bestyrelsen på Tietgen

 

Navn

Udpeget af

Bestyrelsesformand 
CEO Peter Zinck

Fynsk Erhverv (fra Dansk Erhverv)

Næstformand 
Afdelingsformand Pia Tørving

HK Midt

Øvrige medlemmer  
Marketing Manager Peter Vejlgaard Jørgensen

Fynsk Erhverv (fra DI)

Adm. direktør Lars Hedal

Fynsk Erhverv

Afdelingssektorformand Anne Marie Bay

HK Midt

Direktør Liselotte Hohwy Stokholm

HK Midt

Rådmand Jane Jegind

Odense Byråd

Regionsdirektør Søren Jan Nielsen

Bestyrelsen

HR Direktør Claus Ljungdahl

Bestyrelsen

Direktør Jytte Reinholdt

Bestyrelsen

Medarbejderrepræsentanter   
Kontorleder Lena Baunsgaard Pedersen

Service-/adm. medarb.

Handelsoverlærer Lena Bækholm

Underviserne

Elevrepræsentanter  
Sebastian Svarrer Kristiansen

Eux Business

Jonas Franz Larsen

Hhx

 

Bestyrelsen udpeger skolens direktør, der formelt og juridisk varetager den daglige ledelse af skolen.