English

Tietgen KompetenceCenter

Uanset om du er leder eller ledig, faglært eller ufaglært, har vi kurset, der dækker dine behov. Få de kompetencer, du mangler - og som det private og offentlige arbejdsmarked efterspørger.

Tietgen KompetenceCenter har i mere end 50 år

...udbudt kurser og efteruddannelse til private og offentlige virksomheder. Vi udbyder mange kurser og efteruddannelser på flere niveauer - servicerer årligt 13.000 kursister og har kontakt til og rådgiver omkring 1.000 virksomheder.

Gymnasiale fag

Et gymnasialt fag er for dig, der skal opfylde adgangskravene til en videregående uddannelse, har lyst til at forbedre dine evner i faget eller skal bruge et trinbræt til at tage faget på et højere niveau.

Du kan tage gymnasiale fag via to forskellige ordninger:

Gymnasial supplering har lav eller ingen deltagerbetaling, og intensive kurser er SU-berettigede. Du kan dog kun gøre brug af ordningen, hvis faget er et adgangskrav på en videregående uddannelse, som du gerne vil søge ind på. Samtidig skal du også have en gymnasial uddannelse eller en afsluttet erhvervsuddannelse med et enkeltfag på C-niveau.

Enkeltfag har ingen adgangsbegrænsning, og er for alle, der ikke er berettiget til gymnasial supplering.

Gymnasiale fag

Følg os på Facebook

Find Tietgen KompetenceCenter

Du finder Tietgen KompetenceCenter to steder i Odense - på Ejlskovsgade 3 og på Rugårdsvej 286.

Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

På Rugårdsvej har vi et stort kursuscenter, der ligger smukt omkredset af en dejlig park. Her er helt traditionelle undervisningslokaler, auditorier og computerrum samt overnatningsmuligheder på enkelt- eller dobbeltværelser. Læs mere om overnatningsmuligheder og udlejning af vores kursuscenter her