English

Grundlæggende administration

Har du behov for en grundlæggende indføring i de mest almindelige opgaver på en kontorarbejdsplads? På dette forløb får du styrket dine kompetencer inden for grundlæggende regnskab, kommunikation, tekstbehandling, regneark og engelsk.

På dette forløb får du en grundlæggende indføring i de mest almindelige opgaver inden for kontorarbejdet, og du arbejder med relevante it-værktøjer i din opgaveløsning.

Du kommer til at arbejde med kommunikation i det administrative arbejde, med lean og projektorienteret arbejde, med grundlæggende tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram, e-mail, internet og grundlæggende regnskab. Du får også styrket dine engelskkundskaber.

VIGTIGT: kurserne i kommunikation, lean, projektorienteret arbejde, engelsk og regnskab afvikles som klasserumsundervisning, mens kurserne i it gennemføres i et åbent it-værksted, hvor du selvstændigt gennemgår materialet på egen hånd men med en underviser, du kan trække på efter behov.

Indhold

Du arbejder med relevante områder inden for administration, kommunikation, it, regnskab og sprog (engelsk).

 • Kommunikation (3 dage)
  - skriftlig kommunikation, sprog og sprogbrug, feedback, formulering af tekster til papir og kommunikation i administrativt arbejde.

 • Lean og projektorienteret arbejde (3 dage)
  - lean i administrative funktioner og projektorienteret arbejde.

 • It (8 dage)
  - informationssøgning på nettet, e-mail og kalender, grundlæggende tekstbehandling, regneark og præsentationer på skærm og papir. 

 • Regnskab (6 dage)
  - resultat- og balancekonti, bilagsbehandling, kasserapport og daglig registrering i et økonomistyringsprogram (C5). 

 • Sprog (5 dage)
  - jobrelateret anvendelse af engelsk. 

 • Administration (5 dage)
  - referat- og notatteknik samt møde-/konferencetilrettelæggelse..

Programversion

MS Office 2016

Udbytte

Du opnår en større sproglig bevidsthed gennem dit arbejde med kommunikative opgaver og får styrket både dine it- og dine engelsk-færdigheder. Du får desuden grundlæggende kompetencer inden for regnskab, referatskrivning og mødetilrettelæggelse samt kendskab til lean og projektorienteret arbejde.

Målgruppe

Medarbejdere, der ønsker at opnå elementære kompetencer inden for administration.

Forudsætninger

Der stilles ingen krav om forudsætninger.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 4.586,00
Højtuddannet: kr. 17.995,95