English

Kommunikation i administrationen

Som administrativ medarbejder skal du kunne kommunikere dit budskab klart og entydigt, så det går tydeligt igennem - både internt og eksternt. Din rolle i virksomheden skal udfyldes professionelt, og det kræver en høj grad af sproglig bevidsthed og indsigt i kontorfaglige teknikker.

Historisk set har vi aldrig kommunikeret så meget og i så højt et tempo, som vi gør nu. Det hænger naturligvis også sammen med, at vi aldrig tidligere har haft så mange medier at kommunikere i og med.

På dette forløb på 10 dage - sammensat af fem enkeltkurser og fordelt over en række uger - arbejder du med forskellige kommunikative opgaver og får dermed styrket dine sproglige kompetencer. Du får desuden værktøjer til referat- og notatteknik og styr på de administrative opgaver, der er forbundet med tilrettelæggelse af møder og konferencer.

Indhold

Du arbejder med relevante fag inden for administration, herunder kommunikation, notatteknik og tilrettelæggelse af møder.

 • Skriftlig kommunikation (2 + 2 dage)
  - bruge sproget retskrivningsmæssigt korrekt til at disponere og formulere forståelige tekster, formulere tekster, der følger virksomhedens sprogpolitik og er målrettet målgruppen, anvende (elektroniske) opslagsværker for at sikre en opdateret viden om sprog og sprogbrug
  anvende skabeloner i tekstbehandling til sikring af virksomhedens designstandarder for skriftlig kommunikation internt og eksternt.

 • Mundtlig kommunikation (1 dag)
  - strategi for forskellige typer af samtaler, tilpasse sprogbrug til samtalens formål, kropssprog, spørgeteknik og feedback. 

 • Referat- og notatteknik (2 dage)
  - udfylde rollen som referent og anvende forskellige lytte- og notatteknikker, skrive forskellige typer af referater afstemt efter mødetype og målgruppe.

 • Møde- og konferencetilrettelæggelse (3 dage)
  - du lærer de administrative funktioner, der er forbundet med at afholde møder og/eller konferencer og at foretage den nødvendige, administrative opfølgning.

Udbytte

Du bliver bevidst om dine sproglige udtryksmuligheder og får styrket din håndtering af kontorfagets skriftligt og mundtligt baserede kommunikative opgaver. Du lærer forskellige teknikker, som du kan tage i brug, når du skal tage notater, skrive referater og tilrettelægge møder og konferencer.

Målgruppe

Forløbet er målrettet administrative medarbejdere i alle brancheområder, der har behov for grundlæggende kompetencer inden for kommunikation, referatteknik m.v.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i forløbet 'Kommunikation i administrationen'.  
Det vil dog være en fordel for dig, hvis du har gode danskkundskaber.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.260,00
Højtuddannet: kr. 6.015,00