English

For ledige

Når du er ledig, har du mulighed for at opkvalificere dig med 6 ugers jobrettet uddannelse. Hos Tietgen KompetenceCenter finder du både korte kurser og længere forløb tilpasset ledige.

Som ledig er det vigtigt og nødvendigt at udvikle og a'jourføre dine kompetencer, så de matcher et arbejdsmarked i stadig og hurtig forandring. 
På Tietgen KompetenceCenter har vi sammensat forskellige forløb og kurser med høj faglighed og kvalitet, så du udnytter tiden og får fyldt ny viden på dit CV, mens du er ledig.

Et kompetenceforløb har typisk en varighed på 30 dage og lever derfor fuldt op til de rettigheder, du har som ledig i forbindelse med 6 ugers jobrettet uddannelse.

>> Tjek,hvordan du kommer i gang med jobrettet uddannelse

Hvordan kommer du i gang?

Vi hjælper dig med at komme videre, udvikle dine kompetencer og øge din markedsværdi på et jobmarked i stadig forandring.