English

Introduktion til det danske arbejdsmarked

Et forløb for nyankomne flygtninge og indvandrere, der hurtigst muligt vil ind på det danske arbejdsmarked. Forløbet afholdes kun for grupper på mere end 8.

Forløbet har løbende optag hver tirsdag for at sikre, at flygtninge og indvandrere kan komme hurtigere i gang med deres integrationsforløb.

Målgruppe

Forløbet er målrette deltagere med meget forskellig uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Men fællesnævneren for dem er, at de brug for en orientering i det danske erhvervsliv og støtte til at få en god professionel start i Danmark. Blive afklaret på deres kompetencer og støttet i at komme videre job- eller uddannelsesmæssigt.

Formålet

Formålet med forløbet ”Introduktion til det danske arbejdsmarked” er at hjælpe nyankommne flygtninge og indvandrere hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet, primært gennem virksomhedspraktikker og opfølgning på dem.

Indhold

Hos Tietgen KompetenceCenter tilbyder vi et forløb, som bygger på:

  • Individuel coaching og hjælp til deltagerne.
  • Faglig rådgivning i forhold til individuelle kvalifikationer.
  • Styrkelse af den enkeltes selvværd gennem netværksskabelse, CV, jobsøgning og forberedelse til job- og praktiksamtaler.
  • Sprog- og fagpraktikker i private og offentlige virksomheder.
  • Ugentlig optag for at sikre hurtig adgang til integrationsforløb og hurtig udvikling.

 

Intro det danske arbejdsmarked

 

På dansk og engelsk

Forløbet gennemføres både på dansk og engelsk. Det engelsksprogede forløb afvikles parallelt med forløbet, hvor undervisningen foregår på dansk. Vi fokuserer specielt på erhvervsrelaterede og anvendelsesorienterede, sproglige færdigheder. Deltagere, som udelukkende taler arabisk, optages på holdet, hvor undervisningen foregår på dansk.

Vores erfaring viser, at alle elementer i integrationsprocessen accelereres i takt med evnen til at tale sproget. Deltagerne fortsætter med deres sprogskole for at opnå formelle danskfærdigheder. Formålet med det engelske forløb er at holde motivationen oppe hos de nyankommne flygtninge, men at de flytter over på det danske forløb, så snart de sproglige færdigheder er tilstede.

Mål

Deltagerne vil gennem forløbet nå følgende mål:

  • Hurtigere udvikling af deres erhvervsrelaterede og anvendelsesorienterede, danske sprog.
  • Orientering om dansk arbejdskultur.
  • Større viden om det danske arbejdsmarked og bedre netværk.
  • Sikre, at de får nye jobsøgningskvalifikationer.
  • Udarbejde et færdigt CV og tilmelding på diverse jobdatabaser.

Vejledning

Deltagerne vil gennem hele forløbet blive hjulpet og coachet, så de til enhver tid har det bedst mulige udgangspunkt i forhold til at få job eller uddannelse. Vi lægger vægt på den enkelte kursists motivation og fremskridt. Har man opnået specielle færdigheder, rykkes man videre til nye udfordringer. Det samme individuelle fokus på udvikling har vi i virksomhedspraktikkerne.

Forløbene er IKKE modulopbygget.

Praktik

Praktikken aftales efter en grundig forventningsafklaring mellem deltageren, virksomheden og Tietgen KompetenceCenter. Senest fire uger efter opstart kommer deltagerne ud i første praktik.

Deltagerne kommer i praktik i en eller flere, danske virksomheder. Dermed åbnes muligheden for, at praktikker kan have forskellig varighed. Under praktikken vil deltagerne have mulighed for at øve deres erhvervsrelaterede og anvendelsesorienterede, danske sprog.

Visitationssamtaler

Efter henvisning fra sagsbehandleren indkaldes de mulige deltagere til visitionssamtale på Tietgen KompetenceCenter med henblik på forventningsafstemning og en indledende kompetencescreening. 

 

Sted

Tietgen KompetenceCenter
Ejlskovsgade 3
5000 Odense C

2 minutters gang fra Odense Banegårdcenter.

Lisbeth Junker Mathiassen

Projektleder Telefon: 20 28 96 75 Mail: ljma@tietgen.dk