English

Værd at vide om kurser for ledige

Som ledig har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, men hvornår kan du påbegynde din uddannelse og hvordan?

Seks ugers jobrettet uddannelse - for hvem?

Er du faglært, ufaglært eller har du en kort uddannelse?
Er du faglært, ufaglært, eller har en erhvervsfaglig uddannelse - evt. i kombination med en kort videregående uddannelse, så har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Det er gratis at deltage, men skal godkendes af din a-kasse først.

Har du en videregående uddannelse?
Er du ledig med en videregående uddannelser fra fx. seminariet eller universitetet kan du deltage på vores kuser, hvis de bliver godkendt som en del af en jobplan. For at få godkendt en jobplan, skal du kontakte dit jobcenter og a-kasse.

Hvornår kan jeg starte på seks ugers jobrettet uddannelse?

Du kan påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse, når du har 5 ugers ledighed. Der er dog enkelte fag, du kan deltage på allerede fra 1. ledighedsdag. Den periode, du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år.

  • Er du over 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse. Du kan få vejledning om dine muligheder i a-kassen, på jobcenteret og hos vores vejledere.

Hvem godkender og betaler min seks ugers jobrettet uddannelse?

Vil du søge jobrettet uddannelse, skal du først til et møde i jobcentret. Jobcenteret vejleder dig om jobrettet uddannelse allerede under den første ledighedssamtale.  Du skal aftale med jobcenteret, at du deltager i uddannelse i din ledighedsperiode, og at jobcenteret betaler kursusafgiften.

A-kassen skal derefter godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse (blanket nr.  AR237). Din uddannelse/ kursus skal altså godkendes af både dit jobcenter og din a-kasse, inden du kan starte. 

Befordringsgodtgørelse og tilskud
Hvis du deltager på et af vores forløb for ledige, deltager du på et AMU-kursus, og du kan derfor få befordringsgodtgørelse fra a-kassen til din deltagelse.

Hvis du har over 60 km til uddannelsesstedet, kan du søge tilskud til kost og logi gennem jobcentret ved deltagelse i AMU-kurser. Du kan læse mere om regler og satser på www.veug.dk

Du skal selv betale hvis...
Kan du ikke få kurser eller uddannelse igennem din a-kasse eller på en jobplan, har du stadig mulighed for at deltage, hvis du selv betaler. Der kan udbetales dagpenge, hvis du deltager i undervisning under 20 timer om ugen. Dette er den såkaldte ”20 timers regel”. Kurset eller uddannelsen skal blot have en varighed på under 20 timer om ugen. Du vil selv blive opkrævet deltagerbetalingen.

Vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse for at høre mere om dine muligheder

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores kurser for ledige, er du velkommen til at kontakte en af vores kursussekretærer.

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk

Helle Kjersgaard

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 17 Mail: hekj@tietgen.dk