English

Søren, 27 år: Alle er velkomne

Man bliver set, som den man er og der er forventninger til at man skal lave noget.

FVU-værksted er tryghed, faste rammer og hjælp

"Det bedste ved FVU-værkstedet er, at de individuelle behov tilgodeses, underviseren har styr på det faglige stof, og at faciliteterne er gode," sådan siger Søren på 27 år, som har lært dansk og matematik på FVU-værkstedet. 

God struktur, faste rammer og masser af hjælp

"Jeg kan godt lide strukturen, og at der er en underviser, som man kan mærke både kan og vil hjælpe en," fortsætter Søren. Sørens forløb på FVU-værkstedet blev tilrettelagt ud fra hans niveau i dansk og matematik, og ud fra hans mål om at fortsætte videre på Syddansk Erhvervsskole. Sammen med underviseren lavede han en plan for hvad han skulle lære og hvilke forventninger, der var til hans læring. "Jeg synes det er godt, at der er nogle forventninger til, at man SKAL lave noget. Jeg trives med faste rammer, og at det har nogle konsekvenser, hvis man ikke opfører sig voksent," forklarer han. 

Arbejde i et åbent læringsmiljø

Når man er kursist på FVU-værkstedet sidder man vi vores åbne værksted ved et skrivebord og arbejder sammen med ca. 10 andre. På værkstedet er der tilknyttet en underviser, som sætter kursisterne i gang og hjælper dem, når de er gået i stå.  "Underviseren er godt orienteret, og hun er hurtig til at reagere, når man skal have hjælp. Fagligt set har hun kunnet udfordre mig tilstrækkeligt," fortæller Søren og fortsætter: "Man kan mærke, at kursets generelle indstilling er, at alle er velkomne – man kan mærke, at underviseren ser os, som dem vi er og behandler os ud fra det."

Det var vigtigt, at jeg kom

Til FVU-værkstedet har vi tilknyttet Bodil, som fungerer som vejleder og coach. Hun vejleder og støtter kursisterne, og hun har også støttet Søren: "Det har været rigtig vigtigt for mig, at Bodil har skubbet mig i den rigtige retning med hensyn til at komme op til tiden, og hun har vækket mig nogle gange, hvor jeg har sovet over mig. Så har jeg fået lidt dårlig samvittighed – og så er jeg kommet op og afsted. Hvis der ikke var blevet taget fat i mig, er jeg ikke sikker på, at jeg havde fået så godt et forløb, for jeg har jo kunnet mærke og forstå, at det var vigtigt, jeg kom - præcist som hvis jeg skulle have passet et hvilket som helst almindeligt arbejde."

Søren slutter med en status over hans forløb: "Det er gået over al forventning med mit forløb i FVU-værkstedet. Jeg havde ikke den mest optimistiske forventning inden."

Kom i gang

Er du interesseret i at vide mere om FVU-værksted eller vil du gerne optaget på værkstedet, skal du kontakte vores vejleder: 

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk