English

Garantikurser

Der er også plads til dig på vores garantikurser.

Når du tilmelder dig et eller flere af disse kurser, giver vi dig garanti for, at det bliver afholdt i den pågældende periode. Det giver dig optimale muligheder for planlægning - så din kompetenceudvikling bedst muligt kan indpasses i dine arbejdsopgaver.

Afholdelsesgarantien gælder kun de nævnte kursusdatoer

Et kursus kan også blive udbudt på datoer, hvor der ikke er afholdelsesgaranti.

Forbehold

I helt særlige situationer kan det være nødvendigt at ophæve afholdelsesgarantien. Det kan fx være, hvis underviseren er blevet syg, eller der er opstået en force-majeure-situation. I disse tilfælde kontakter vi dig omgående, så vi kan finde en ny kursusdato til dig.

Oversigten over garantikurser opdateres løbende

Kommunikation målrettet administrative medarbejdere

Som administrativ medarbejder skal du kunne kommunikere dit budskab klart og entydigt, så det går tydeligt igennem - både internt og eksternt. Din rolle i virksomheden skal udfyldes professionelt, og det kræver en høj grad af sproglig bevidsthed og indsigt i kontorfaglige teknikker. 

>> Tekster på papir - 13. & 14. december 2018

- Dette kursus giver dig mulighed for at blive bedre til at målrette din skriftlige kommunikation, så du får sagt dét, der er nødvendigt for dig, og som samtidig sikrer, at din modtager forstår dét, som du ønsker, han/hun skal forstå.

Du arbejder desuden med standardisering af dine dokumenter, så du kan spare tid i det daglige arbejde, fx ved at oprette skabeloner og anvende typografier for at standardisere dine tekster og opnå et ensartet layout.

>> Notat- & referatteknik - 18. & 19. december 2018

Rollen som referent er vigtig. At mestre de mest hensigtsmæssige teknikker og kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt er helt afgørende for referentens rolle under møder og samtaler. 

Kommunikation målrettet administrative medarbejdere