English

Garantikurser

Der er også plads til dig på vores garantikurser.

Når du tilmelder dig et eller flere af disse kurser, giver vi dig garanti for, at det bliver afholdt i den pågældende periode. Det giver dig optimale muligheder for planlægning - så din kompetenceudvikling bedst muligt kan indpasses i dine arbejdsopgaver.

Afholdelsesgarantien gælder kun de nævnte kursusdatoer

Et kursus kan også blive udbudt på datoer, hvor der ikke er afholdelsesgaranti.

Forbehold

I helt særlige situationer kan det være nødvendigt at ophæve afholdelsesgarantien. Det kan fx være, hvis underviseren er blevet syg, eller der er opstået en force-majeure-situation. I disse tilfælde kontakter vi dig omgående, så vi kan finde en ny kursusdato til dig.

Oversigten over garantikurser opdateres løbende

Lær økonomi fra bunden

Som administrativ medarbejder skal du i rigtig mange jobs også have godt styr på opgaver inden for økonomi og økonomistyring. 

Grundlæggende regnskabsuddannelse

Der er stadig ledige pladser på de resterende regnskabskurser, som indgår i den Grundlæggende regnskabsuddannelse, som startede den 8. januar 2019.

>> 31.01.2019: Design og automatisering af regneark

>> 04.02.2019: Debitorstyring

>> 06.02.2019: Kreditorstyring

>> 07.02.2019: Økonomisk styring af lageret

>> 18.02.2019: Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

>> 20.02.2019: Årsafslutning af bogholderiet

>> 25.02.2019: Lønsedler

Lær økonomi fra bunden