English

Gymnasial Supplering

Gymnasial Supplering (GSK) er for dig, der skal supplere din gymnasiale uddannelse for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse.

For at tage fag på Gymnasial Supplering (GSK) skal du have en relevant ungdomsuddannelse og et bestemt uddannelsesmål med faget

Du kan søge GSK, hvis du har en afsluttet en gymnasial eksamen f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU, IB eller en afsluttet erhvervsuddannelse med 1 fag på C-niveau – eller en tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet).

Du kan kun bruge GSK til fag, som du mangler for at komme ind på en konkret, videregående uddannelse. Du har også mulighed for at forbedre din karakter, hvis du ikke bestod faget på din ungdomsuddannelse, eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.

Aktuelt udbud

Forårskurser 2019

Virksomhedsøkonomi niveau B - start 7. februar 2019

Bemærk: Kurset udbydes som blended learning uden for almindelig arbejdstid.
Bekendtgørelse: hhx
Skriftlig eksamen: 23.05.2019
Mundtlig eksamen: 29.05.2019

Der er undervisning kl. 17:00 - 20:30 på følgende datoer:
7.2.(introduktionsaften) + 27.2. + 20.3. + 24.4. + 8.5. + 22.5.2019 (spørgeaften).

Matematik niveau B - start 1. april .2019

Bekendtgørelse: hhx
Mundtlig eksamen: 21., 22. & 23.5.2019 (med forbehold for ændringer)
Undervisningsplan: >> Fremgår af skema

Sommerkurser 2019

Matematik niveau B - start 8. juli 2019

Bekendtgørelse: hhx
Mundtlig eksamen: 21., 22. & 23.8.2019 (med forbehold for ændringer)
Undervisningsplan: >> Fremgår af skema

Matematik niveau A - start 8. juli 2019

Bekendtgørelse: hhx
Skriftlig eksamen: 19. august 2019
Mundtlig eksamen: 21., 22. & 23.8.2019 (med forbehold for ændringer)
Undervisningsplan: >> Fremgår af skema

Tysk niveau B - start 8. juli 2019

Bekendtgørelse: hhx
Mundtlig eksamen: 22. & 23.8.2019 (med forbehold for ændringer)
Undervisningsplan: >> Fremgår af skema

Efterårskurser 2018

Virksomhedsøkonomi niveau B – start 6. september 2018

Bemærk: Kurset udbydes som blended learning uden for alm. arbejdstid.
Bekendtgørelse: hhx
Skriftlig eksamen: 12.12.18
Mundtlig eksamen: 18.12.18
Tilstedeværelsestidspunkter: første gang 6.9.2018 kl. 17.00-20.30. Resterende tidspunkter: 20.9.18 + 11.10.18 + 1.11.18 + 22.11.18 + 6.12.18

Matematik niveau C - start 2. november 2018

Bekendtgørelse: hhx
Mundtlig eksamen: 20. & 21.12.18
Undervisningsplan: >> Fremgår af skema

Matematik niveau B - start 1. november 2018

Bekendtgørelse: hhx
Skriftlig eksamen: 17.12.18
Mundtlig eksamen: 20. & 21.12.18
Undervisningsplan: >> Fremgår af skema