English

Gymnasial Supplering

Gymnasial Supplering (GSK) er for dig, der skal supplere din gymnasiale uddannelse for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse. Vi tilbyder Matematik (ABC), Tysk (B) og Virksomhedsøkonomi (B)

For at tage fag på Gymnasial Supplering (GSK) skal du have en relevant ungdomsuddannelse og et bestemt uddannelsesmål med faget

Du kan søge GSK, hvis du har en afsluttet en gymnasial eksamen f.eks. STX, HF, HHX, EUX, HTX, GIF, GU, IB, eller en tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet).

Du kan bruge GSK, hvis du mangler et fag for at komme ind på en konkret, videregående uddannelse eller hvis du har brug for et supplerende overbygningsforløb (SOF) til din hf eller eux. Du har også mulighed for at forbedre din karakter, hvis du ikke bestod faget på din ungdomsuddannelse, eller hvis du har brug for at forbedre karakteren i et fag for at opfylde et fagspecifikt minimumskarakterkrav.