English

Excelhajen - online

Excelhajen er for dig, der gerne vil have et dybtgående kendskab til de mange funktionaliteter i regnearksprogrammet Excel.

Excelhajen er et online-forløb, hvor du arbejder intensivt med Excel - lige fra det grundlæggende niveau, hvor du opretter dine første regneark - og til dit møde med de mange mere udfordrende funktionaliteter i programmet, herunder pivottabeller og behandling af data til statistik.

Excelhajen gennemføres online. Du tilmelder dig eksakte datoer for hvert af de seks enkeltkurser og gennemfører kurserne disse datoer - med den fleksibilitet, der ligger i, at du kan fordele de 7,4 time pr. dag, som det passer med dine øvrige opgaver.

Du gennemfører de enkelte kurser på en elektronisk læringsplatform med teori, videoer, opgaver, øvelser, quizzer m.v., afleverer opgaver og modtager feedback fra underviser via beskeder, videomøder eller mails.

Hvis du ønsker at opdele dine kurser i halve dage, skal du kontakte vores kursussekretær for at aftale nærmere.

Indhold

Anvendelse af regneark til enkle beregninger (47218, 2 dage)

 • Indtastning i regneark, markering og formatering.
 • Redigering af data i regneark.
 • Oprettelse af formler, herunder funktioner til beregning.
 • Relative kontra absolutte cellereferencer.
 • Sideopsætning og udskrivning.
 • Filtrering og sortering af data i regneark.
Præsentation af tal i regneark (40750, 1 dag)
 • Præsentation af data vha. diagrammer og minidiagrammer.
 • Betinget formatering.
 • Tabeller og subtotaler.
Design og automatisering af regneark (44346, 2 dage)
 • Betinget formatering og tabelformatering
 • Flere regneark i en mappe og formler på tværs af flere ark
 • Konsolidering af flere ark
 • Navngivning af celler og celleområder.
 • Dato- og tekstfunktioner
 • Statistiske funktioner
 • Logiske funktioner - HVIS-funktionen
 • Opslagsfunktioner.
 • Sammensatte funktioner
 • Målsøgning
 • Beskyttelse af ark
Store datamængder i regneark (40748, 1 dag)
 • Listekrav
 • Tabeller, sortering og filtrering
 • Import af data og tekstfiler
 • Datatilretning
 • Opslagsfunktioner
 • Databasefunktioner.
 • Beskyttelse af ark
 • Datavalidering
 • Datatabeller
 • Introduktion til simple makroer
Anvendelse af pivot-tabeller (40754, 1 dag)
 • Listekrav til data
 • Oprettelse og redigering af pivottabeller
 • Feltindstillinger
 • Værdifelter med beregninger - SUM. ANTAL, MIDDEL og %
 • Layout og udsnitsværktøjer
 • Sortering, filtrering og gruppering
 • Pivotdiagrammer
 • Pivottabeller på baggrund af flere relaterede tabeller
Anvendelse af regneark til statistik (41371, 1 dag)

Statistik omfatter adskillige matematiske discipliner, såsom:
 • Beskrivende statistik, hvor datapræsenteres i form af deskriptorer, tabeller og/eller diagrammer, fx prisindekser.
 • Sandsynlighedsregning, der omhandler beregning af sandsynligheder for forskellige udfald af nærmere definerede eksperimenter, fx sandsynligheden for at slå en sekser med en terning.
 • Kombinatorik omhandler antallet af måder et sæt af elementer fra forskellige grupper kan sammensættes, fx antallet af kombinationer for tre cifre. Kombinatorik er nært beslægtet med sandsynlighedsregning.
 • Stikprøver, hvor måling af et repræsentativt udsnit af en population (en gruppe af elementer som skal undersøges) danner grundlag for en hypotese om hele populationen, som fx ved valgprognoser.
 • Regressionsanalyser, hvor man prøver at forudsige observationer, som fx ved befolkningsfremskrivning.
 • Variansanalyse, hvor testresultater vurderes ud fra matematiske betragtninger om usikkerheder.
 • Målsøgning, hvor man finder fx. det optimale ved ændring i en parameter
 • Problemløser hvor man finder fx. det optimale ved ændring i en parameter under diverse forudsætninger
 • Scenariestyring, hvor man fx kan se virkning af worst case, normal og best case ved ændring af parametre

Programversion

Excel 2013 eller 2016.

Udbytte

På Excelhajen vil du  

 • lære at oprette, redigere og formatere regneark og at oprette og anvende formler, herunder forskellige funktioner til beregninger. 
 • arbejde med sortering og filtrering af lister, og du præsenterer dine data i form af tabeller og diagrammer og foretager udtræk til pivottabeller. 
 • arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark
 • lære at benytte diverse, indbyggede faciliteter i et regneark og dermed automatisere dine daglige arbejdsrutiner.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, som har behov for at udbygge og styrke din viden om Excel, og som ønsker max. fleksibilitet i hverdagen til at lære, når det passer dig og i det tempo, som du har lyst til.

Forudsætninger

Hvis du deltager fra forløbets begyndelse, er der ingen anbefalinger om forudsætninger. Du kan vælge kun at deltage på relevante enkeltkurser frem for hele forløbet.

Du skal have internetadgang.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.504,00
Højtuddannet: kr. 4.993,00