English

Håndtering og strukturering af længere tekster

Få styr på smarte og effektive faciliteter til håndtering af længere tekster i Word.

Du lærer at udarbejde og skabe overblik over store dokumenter som fx rapporter, håndbøger, lærebøger og manualer/brugervejledninger med brug af fx indholdsfortegnelse, stikordsregister, krydshenvisninger, hyperlinks og fodnoter.

Det er et online kursus, hvor du deltager via din computer eller tablet.
Kurset indledes typisk med en orientering om de it-platforme, vi arbejder med, og du præsenteres for din underviser. Herefter har du adgang til alle undervisningsmaterialer i vores læringsportal, så du kan arbejde med kurset både på arbejde og hjemmefra.
Du kan altid komme i kontakt med underviser via mail, videomøder eller fremmøde på skolen.

Indhold

Vores online kurser indeholder typisk tekster, videoer, opgaver, quizzer, digitale tests m.m. Du følger en undervisningsplan, hvor det fremgår, hvad du skal læse, løse og aflevere. Du har adgang til undervisningsmaterialet døgnet rundt, så du kan studere, når det passer dig. 

Der vil være afleveringsfrister, du skal overholde for at få kursusbevis.

 • Overblik og navigation
  - dokumentvisninger
 • Overskriftstypografier
  - Overskriftsnummerering
 • Sideopsætning
  - sidehoved og sidefod inkl. sidenummerering
  - sektioner og sektionsskift
 • Fortegnelser
  - indholdsfortegnelse
  - tabel-/figurlister
 • Referencer/henvisninger
  - Stikordsregister
  - Noter
  - Krydshenvisninger
  - Bogmærker
  - Hyperlinks

Programversion

Word 2016.

Udbytte

Du lærer at effektivisere dit arbejde ved at anvende tekstbehandlingsprogrammets muligheder, når du arbejder med længere tekster.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til personer, som arbejder med større dokumenter og rapporter i Word, og som har brug for mere viden om programmets muligheder og værktøjer.

Forudsætninger

Ingen. Det kan dog øge dit udbytte af kurset, hvis du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling. Det kan desuden være en fordel at have deltaget på kurset Standardisering af virksomhedens dokumenter, hvor du får kendskab til typografier.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 188,00
Højtuddannet: kr. 678,05