English

Store datamængder i Excel - online

Du stifter bekendtskab med faciliteter til at arbejde med og håndtere store datamængder i Excel regneark, herunder sammenstilling af data til viderebearbejdning fx ved hjælp af opslags-, dato- og tekstfunktioner.

På dette kursus gennemgås de grundlæggende liste- og tabelfaciliteter, og du lærer at anvende nogle af de videregående funktioner og faciliteter til anvendelse på større datamængder i Excel regneark herunder databasefunktioner og opslagsfunktioner.

Endvidere benyttes tekst- og datofunktioner, datavalidering og beskyttelse af celler og ark.

Det er et online kursus, hvor du deltager via din computer eller tablet.
Kurset indledes typisk med et opstartsmøde, hvor du bliver introduceret til de it-platforme, vi arbejder med og møder din underviser. Herefter har du adgang til alle undervisningsmaterialer i vores læringsportal, så du kan arbejde med kurset både på arbejde og hjemmefra.
Du kan altid komme i kontakt med dine undervisere via mail, videomøder eller fremmøde på skolen.

Indhold

Vores online kurser indeholder typisk tekster, videoer, opgaver, quizzer, digitale tests m.m. Du følger en undervisningsplan, hvor det fremgår, hvad du skal læse, løse og aflevere. Du har adgang til undervisningsmaterialet døgnet rundt, så du kan studere, når det passer dig. 

Der vil være afleveringsfrister, du skal overholde for at få kursusbevis.

 • Betinget formatering 
 • Filtrering/avanceret filtrering
 • Subtotaler
 • Tabeller
 • Opslagsfunktioner 
 • Databasefunktioner 
 • Beskyttelse af celler og ark 
 • Datavalidering 
 • Indspilning af enkle makroer

Programversion

På dette kursus arbejder du i Excel 2013.

Udbytte

Du 

 • lærer at arbejde med og håndtere store datamængder ved hjælp af diverse funktioner og faciliteter i regnearket. 
 • får indblik i diverse filtreringsfaciliteter, opslagsfunktioner og databasefunktioner samt tabelfaciliteter. 
 • arbejder du med tilpasning af brugerfladen, således at du selv såvel som andre effektivt og mere sikkert kan anvende regnearket.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som har behov for at få kendskab til regnearksprogrammets faciliteter og funktioner i relation til arbejde med større datamængder.

Forudsætninger

Ingen - det kan dog øge dit udbytte af kurset, hvis du har et grundlæggende kendskab til regneark svarende til indholdet på kurset Design og automatisering af regneark.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 186,00
Højtuddannet: kr. 663,10