English

Kommunikationsforløb - online

En målrettet online kommunikationsuddannelse for dig, der arbejder med dialog og daglig kommunikation, herunder skriftlighed og formidling.

Uddannelsen udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektiv præsentation og formidling af dine centrale budskaber. Du bliver bevidst om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med kommunikation og præsentation. Kommunikationsforløbet er modulopbygget og online og varer 7 dage.
Uddannelsen foregår via vores online læringsplatform, hvor underviseren har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne tekster og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og kursets andre deltagere.
Der vil i løbet af uddannelsen være forskellige prøver, der skal sikre viden og færdigheder i fagets forskellige værktøjer. Efter gennemførelse og beståede prøver modtager du AMU-beviser i E-boks.
Uddannelsen udbydes som del af et samarbejde mellem Tietgen, Tradium og EUC Nordvest.

Indhold

Modul 1: Dialog og samarbejde, 2 dage (AMU-mål 49579)

 • Teknikker til håndtering af konflikter
 • Anvende kropsholdning og -sprog
 • Samspil og samskabelse
 • Navigatør for borgeren
 • Konstruktiv kommunikation

Modul 2: Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug, 2 dage (AMU-mål 47299)

 • Hvad er god kommunikation, og hvordan får jeg det rigtige budskab frem? 
 • Hvordan bygger jeg teksten op, og hvad er godt sprog? 
 • Hvordan gør jeg teksten læsevenlig, sammenhængende og engagerende? 
 • Krav til forskellige teksttyper i virksomheden.
 • Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber.

Modul 3: Præsentationsteknik, 3 dage (AMU-mål 44396)

 • Præsentationsværktøjer
  - kropssprog, fremtræden og gennemslagskraft 
  - engagement
  - disponering (indledning, emne, afslutning)

 • Målgruppen
  - involvering af målgruppen
  - det valgte sprog og entydighed i kommunikationen
  - situationsbestemt indhold (valgt specielt til målgruppen)
  - metaforer (billedsprog)
  - relevant deltagermateriale
  - AV-hjælpemidler (valg af typer og anvendelse)

 • Evaluering efter præsentationen
  - selvevaluering og deltagerevaluering

Programversion

Uddannelesen afvikles via vores læringsportal, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen. Det er også en god idé, at du har et tekstbehandlingsprogram, som fx Word, du kan arbejde i.

Udbytte

Du får en god og solid værktøjskasse, som kan klæde dig på til at indgå i samspil med borgere og andre samarbejdspartnere på en respektfuld måde.

Du bliver bevidst om at målrette din kommunikation og dertil hørende kropssprog samt sproglige virkemidler, som kan forbedre din evne til at skrive troværdige og anvendelige tekster.

Tilrettelæggelsen af uddannelsen giver dig det bedste fra to verdner: Et fællesskab med mulighed for faglig sparring med underviser og øvrige kursister samt opbygning af netværk. Individuel tilrettelæggelse af dele af læringen, så den passer bedst muligt ind i din hverdag. Du sparer både tid og omkostninger til transport, fordi du kan lære lige der, hvor du befinder dig. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med administrative opgaver inden for fx den offentlige forvaltning med servicering af borgerne og virksomheder.

Forudsætninger

Du er vant til at bruge en computer, god til selv at strukturere dit arbejde og du har PC eller tablet og headset med mikrofon til rådighed

Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med online læringssystemer eller online konferencer. Pris

Ufaglært/faglært: kr. 882,00
Højtuddannet: kr. 3.860,30