English

KURSER+ og Enkeltfag

Intensive kurser

Intensive kurser

KURSER+

- er vores korte, intensive kurser med få deltagere, så der er fokus på din individuelle læring. Kurserne er praksisnære, og du har mulighed for selv at komme med udfordringer fra din hvervdag.

På de korte KURSER+ giver det lave deltagerantal mulighed for individuel hjælp til konkrete arbejdsopgaver relateret til kursusindholdet.

Kulturforståelse og mentalitet
Sprogkurserne er meget mere end undervisning i gloser, grammatik og udtale. De handler i lige så høj grad om at forstå sprogets kultur og mentalitet. Især lægger vores undervisere vægt på at udfordre de fordomme, der kan være om sproget.

Du bestemmer indholdet
Vi tilrettelægger undervisningen efter dine eller din virksomheds behov. Har du fx et behov for at fremstå professionelt i din kommunikation, sætter vi fokus på skriftlig kommunikation og tiltaleformer. Er dit behov at blive bedre til at kommunikere sproget over fx telefonen, sætter vi fokus på udtale og small-talk.

Forplejning
Heldagskurserne er med fuld forplejning bestående af formiddagskaffe og the med brød, frokostbuffet og eftermiddagskaffe og the med kage.
På halvdagskurserne serveres kildevand, kaffe, the og sandwich.
Der er ikke forplejning på sprogkurserne.

Sprogtest
Du har mulighed for at blive testet og dermed få et overblik over dit sproglige niveau. 

Deltagerantal
3-10 deltagere pr. hold.

Kursusmaterialer
Kursusmaterialer er inkluderet i prisen. På enkelte kurser kan tilkøbes specielle materialer, tests etc.

Kursusbevis
Du modtager et bevis, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Forbehold
Vi forbeholder os ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger og til eventuelt at ændre kursussted. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

Pris
Kursusprisen er pr. person.

Moms
Privatpersoner er momsfritaget.
Momsregistrerede firmaer betaler moms for firmakurser og tilmeldte medarbejdere og kan efterfølgende trække den fra.
Foreninger skal i nogle tilfælde betale moms.

Afmelderegler
Melder du afbud, gælder følgende regler:

  • mindre end 2 uger før kursusstart betales 50% af kursuspris
  • mindre end 1 uge før kursusstart betales fuld pris.

Enkeltfag

- er for dig, som mangler fag eller niveau på din adgangsgivende eksamen for at komme ind på visse, videregående uddannelser. Du kan også benytte enkeltfag, hvis dit formål er en karakterforbedring i allerede beståede fag for at øge dine chancer for optagelse i kvote 2.

Du kan også benytte enkeltfag, hvis dit formål er en karakterforbedring i allerede beståede fag for at øge dine chancer for optagelse i kvote 2.

Intensive kurser
Tilstedeværelseskurserne er alle intensive kurser, hvilket vil sige, at der er undervisning alle ugens hverdage i dagtimerne.

Din indsats
Du skal forvente en arbejdsbelastning på 35 – 50 timer om ugen (inkl. hjemmearbejde).

Holdstørrelse
Holdstørrelserne varierer med antallet af tilmeldinger, men som udgangspunkt skal du  forvente samme lærer-elev normering som i gymnasiet (op til 30 pr. lærer). 

Undervisningsmaterialer
Skolen stiller undervisningsmaterialer til rådighed, men du skal selv medbringe bærbar computer.

Eksamen
Kurserne afsluttes altid med eksamen i overensstemmelse med undervisningsministeriets hhx-bekendtgørelse.

Forplejning
Der er gratis kaffe, te og kakao, og ellers ikke inkluderet forplejning på kurserne.

Har du spørgsmål?

Kontakt kursussekretær, Marianne Friis Nielsen, hvis du har spørgsmål til KURSER+.

Kontakt kursussekretær, Marianne Aalykke, hvis du har spørgsmål til Enkeltfag.

Marianne Friis Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 02 Mail: mafr@tietgen.dk

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk