English

Standarder - lav en vækstplan med standardiseringer

Kurset har til formål at klæde dig på til at navigere i den store verden af standarder og hvordan din forretning kan profitere på markederne med standardisering.

Hvad enten det handler om standarder som ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO 26000 Samfundsansvar (CSR), ISO 14000 serien om livscyklusvurdering og miljøledelser, ISO 27001 IT-sikkerhed eller noget helt femte, har du mulighed for at opnå stor indsigt i hvilke standarder, der er relevante og vigtige for din vækstplan, din virksomhed og din branche.

Kort om indhold på kurset:
- Retning og handling - Bliv dus med standarder
- Hvordan kan min virksomhed bruge standarder og hvad er udbyttet heraf?
- Konkret og praktisk brug af standarder og indsigt i standardiseringsprocessen
- Få indsigt i og inspiration til, hvordan din virksomhed kan bruge konkrete standarder som rammeværk til at arbejde med for eksempel FN's 17 verdensmål.

Du vil inden kursets afvikling modtage en survey, som skal være med til at danne indhold, der passer lige til din virksomhed og branche.

Kurset afvikles i split, dvs. på 2 dage med et antal dages mellemrum.

Indhold

1. Grundlæggende viden om standarder
Du lærer hvad standarder er og hvad udbytte du får ved at bruge standarder

 • Hvorfor arbejde med standarder?
 • Hvad er standarder?
 • Hvem har ansvaret?

2. Lær om de mange muligheder, der er for at inddrage standarder i din forretning
Du møder f.eks. fra dine kunder et ønske om at dokumentere, hvordan du følger best practice inden for dit område.

 • Du har et ønske om at vækste
 • Du vil gerne vide mere om hvilke krav du kan blive mødt af på markedet
 • Du vil gerne vide hvordan du med standarder kan understøtte FN's verdensmål

3. Dine kollegaers/medarbejderes inddragelse

 • Hvem benytter standarder?
 • Hvor giver standarder mening?
 • Hvordan kan du med standarder understøtte disse faktorer?

4. Ledelse - Den bedste inddragelse af standarder

 • Dit ansvar som leder
 • Standarder som en integreret del af ledelsesværktøjer

5. Hvor giver det mest værdi at starte?

 • Du lærer om at finde konkrete standarder og hvordan du kommer i gang med at bruge dem.

Udbytte

Med udgangspunkt i konkrete cases kommer vi hele vejen rundt.
Du kan lære fra andre, der allerede får udbytte af at inddrage standarder.

Der findes over 25.000 forskellige standarder inden for 5 hovedtyper:

 • Produktstandarder (performance)
 • Servicestandarder
 • Ledelsesstandarder
 • Test/Måle/Prøvningsstandarder
 • Termologi/DefinitionsstandarderMålgruppe

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at optimere deres SMV-forretning ved at implementere standarder.
Deltagerantallet på dette kursus er normalt 7-15 aht. dialog og dynamik.

Forudsætninger

Du skal have gjort dig nogle tanker om, at din virksomhed gerne vil udnytte standarder som en del af værktøjskassen.

Pris

kr. 4.950,00