English

Grundlæggende lederuddannelse - gartneri

Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere i gartneribranchen ledelsesmæssige kompetencer?

Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte formænd, ledere o.lign., som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

  • bliv mere bevidst om ledelse 
  • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? 
  • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? 
  • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? 
  • personlig planlægning - få styr på din egen tid! 
  • grundlæggende ledelsesværktøjer.

Målgruppe

Uddannelsen er for alle med et ledelsesperspektiv - både nuværende og kommende ledere, stedfortrædere, koordinatorer, planlæggere og medarbejdere med formelle og uformelle ledelsesroller både fagligt og organisatorisk. Du skal have en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for ledelse.

Forudsætninger

Ingen.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 2.496,00
Højtuddannet: kr. 7.803,95