English

Grundlæggende lederuddannelse

På uddannelsen sætter du fokus på, hvad god ledelse er og hvordan du som kommende eller nuværende leder kan være en god leder for dine medarbejdere. Det bliver du bl.a. ved at lære om de forskellige ledelsesstile og få værktøjer til at lede gennem dine medarbejdere.

På den grundlæggende lederuddannelse bliver du klogere på, hvad god ledelse er, og hvordan du kan blive en god leder for dine medarbejdere og for din virksomhed. Du dykker ned i forskellige ledelsesstile og ledelsesmetoder og bliver klogere på hvilke ledelsesformer, der kan bruges i forskellige situationer.

Du får en praksisorienteret lederuddannelse, hvor du hele tiden træner og afprøver teorierne i øvelser og opgaver og kommer rundt om alle aspekter af god ledelse.

God ledelse handler også om synlighed, god planlægning og god kommunikation. På de grundlæggende lederuddannelser får du indblik i forskellige lederstile og værktøjer og metoder til planlægning, uddelegering, motivation, coaching, konflikthåndtering og personlig udvikling.

Lederuddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

  • bliv mere bevidst om ledelse 
  • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? 
  • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? 
  • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? 
  • personlig planlægning - få styr på din egen tid! 
  • grundlæggende ledelsesværktøjer

Fortsæt videre på et akademifag

Når du har gennemført den grundlæggende lederuddannelse kan du få merit, hvis du vælger at fortsætte videre på akademifaget 'Ledelse i praksis' på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 
Kontakt vores kursussekretær hvis du vil fortsætte videre.

Udbytte

Du 

  • bliver bevidst om din lederrolle og får indsigt i hvad god ledelse er samt lærer at anvende forskellige lederstile og metoder. 
  • bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber, får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer, trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler. 
  • bliver bedre til personlig planlægning, får værktøjer til effektiv og involverende mødeledelse.
  • får mulighed for at udvide dit personlige netværk.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor ledelse.

Et unikt forløb for ledige

Lederuddannelsen er sammensat af kurser fra den nationale positivliste, og derfor oplagt at tage som 6 ugers jobrettet uddannelse for dig, der går ledig.
Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse hos os.

Forudsætninger

Det kræver ingen forudsætninger for at deltage på uddannelsen - alle kan deltage.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 2.496,00
Højtuddannet: kr. 7.803,95