English

Grundlæggende lederuddannelse

Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer?

Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

  • bliv mere bevidst om ledelse 
  • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? 
  • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? 
  • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? 
  • personlig planlægning - få styr på din egen tid! 
  • grundlæggende ledelsesværktøjer.

Udbytte

Du 

  • bliver bevidst om din lederrolle og får indsigt i hvad god ledelse er samt lærer at anvende forskellige lederstile og metoder. 
  • bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber, får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer, trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler. 
  • bliver bedre til personlig planlægning, får værktøjer til effektiv og involverende mødeledelse.
  • får mulighed for at udvide dit personlige netværk.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor ledelse.

Uddannelsen er optaget på Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige.

Forudsætninger

Ingen.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 2.418,00
Højtuddannet: kr. 7.512,55