English

Grundlæggende projektlederuddannelse

Grundlæggende projektlederuddannelse med fokus på projektopstart, - gennemførelse og -afslutning, teamudvikling, ledelse og læring.

Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig.

Indhold

Modul 1: Ledernes projektplanlægning & Projektopstart

 • Præcisering af projektbegrebet
 • Projektafgrænsning
 • Fastlæggelse af formål og mål for projektet
 • Faser i et projektforløb
 • Interessent- og resurseanalyse
 • Sammensætning af den optimale projektorganisation
 • Opstart af projekt og projektgruppe

Modul 2: Projektledelse og Teamudvikling

 • Sammensætning og udvikling af teamets kompetencer
 • Projektplan, møder og logbog
 • Situationsbestemt ledelse gennem anerkendelse, motivation og engagement
 • Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
 • Gruppe/team udvikling
 • Konflikter og konflikthåndtering i projekter
 • Præsentationsteknik

Modul 3: Ledelse af forandringsprocesser & Projektafslutning

 • Forandringsledelse
 • Reaktionsmønstre på forandringer
 • Typiske modstande mod forandringer i projektet
 • Stress i projektet
 • Ændringsstyring
 • Overblik over konsekvenser af ændringen
 • Projektafslutning og læring
 • Personlig udviklingsplan
 • Fortsat personlig udvikling muligheder og egne ønsker

Udbytte

Du bliver i stand til at arbejde med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse. Du bliver i stand til med en solid værktøjskasse og konkrete redskaber at planlægge dit projekt, lede din projektgruppe og styre dit projekt mod målet. Du får samtidig dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit personlige lederskab i projektet. 

Du har mulighed for at supplere denne uddannelse med kurset "Projektstyring med IT-værktøj", hvor du arbejder med projektstyring i programmet MS Project. Kurset afholdes i vores Åbne Værksted - men du kan også vælge at tage kurset online, hvor du deltager hjemmefra via din computer.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse og -styring.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du i forvejen arbejder projektorienteret.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 558,00
Højtuddannet: kr. 1.649,05