English

Praktisk projektledelse

På projektlederuddannelsen 'Praktisk projektledelse' bliver du klogere på alle projektets faser: projektopstart, projektgennemførelse og projektafslutning. Du kommer ligeledes omkring emner som teamudvikling, ledelse og læring.

Uddannelsen udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter. Du bliver bevidst om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektet. Projektlederuddannelsen er modulopbygget og varer 9 dage fordelt over ca. 3 måneder.

Indhold

Modul 1: Projektledelse, 3 dage (AMU-mål 49445)

 • Projektplan, styring, metoder og værktøjer
 • Projektlederens rolle og opgaver
 • Projektets fundament og faser
 • Kommunikation, konflikt og feedback i projektgruppen
 • Idebeskrivelse og planlægning

Modul 2: Ledelse af forandringsprocesser, 2 dage (AMU-mål 43572: dag 1-2)

 • Forandringsprocesser
 • Lederrollen i forandringsprocesser
 • Dynamiske processer - agile projekter
 • Resultat og procesevaluering

Modul 3: Ledelse af teams, 2 dage (AMU-mål 43573: dag 1-2)

 • Udvikling af teamet og samarbejde
 • Forandringer og faldgruber i teamledelse
 • Motivation og engagement
 • Afdække og anvende relevante ledelsesstile
 • Projektets mål og rammer

Modul 4: Projektafslutning - forankring og læring, 2 dage (AMU-mål 43572: dag 3 og 43573: dag 3)

 • Samarbejde i projektorganisationen
 • Implementering af projektet
 • Læring og udvikling
 • Handlingsplan og præsentation
 • Projektafslutning og forankring 

Udbytte

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i virksomheden. Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden og indenfor de fastlagte rammer.

Uddannelsen sætter fokus på alle projektets faser. Du får en helhedsforståelse for projekter og grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, så du kan bevare overblikket og styre projektet fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser og opgaver at håndtere projektets mange udfordringer. Samtidig får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse.

Forudsætninger

Det er en stor fordel, hvis du i forvejen har erfaring med projektledelse eller at arbejde i projekter.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.710,00
Højtuddannet: kr. 5.068,50