English

Grundlæggende projektlederuddannelse

Grundlæggende projektlederuddannelse med fokus på projektopstart, - gennemførelse og -afslutning, teamudvikling, ledelse og læring.

Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig.

Indhold

Modul 1: Lederens projektplanlægning

 • Projektlederrollen fra start til slut. 
 • Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel? 
 • Projektlederens værktøjer. 
 • Faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse. 
 • Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, ressourseoversigt, tidsplan med milepæle. 
 • Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal begynde et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe?


Modul 2: Projektledelse 

 • Sammensætning og udvikling af teamets kompetencer
 • Projektplan, møder og logbog
 • Situationsbestemt ledelse gennem anerkendelse, motivation og engagement
 • Projektlederens rolle og ledelsesmæssige opgaver
 • Gruppe/team udvikling
 • Konflikter og konflikthåndtering i projekter
 • Præsentationsteknik

Modul 2: Ledelse af forandringsprocesser & Projektafslutning

 • Forandringsledelse
 • Reaktionsmønstre på forandringer
 • Typiske modstande mod forandringer i projektet
 • Stress i projektet
 • Ændringsstyring
 • Overblik over konsekvenser af ændringen
 • Projektafslutning og læring
 • Personlig udviklingsplan
 • Fortsat personlig udvikling muligheder og egne ønsker

Udbytte

Du bliver i stand til at arbejde med en helhedsforståelse for styre og lede dit projekt. Du får en solid værktøjskasse og konkrete redskaber at planlægge dit projekt, lede din projektgruppe og styre dit projekt mod målet. Du får samtidig dybdegående forståelse for din egen ledelsesadfærd og styrker derved dit personlige lederskab i projektet. 

Du får værktøjerne til at varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter. Du lærer at identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Du har mulighed for at supplere denne uddannelse med kurset "Projektstyring med IT-værktøj", hvor du arbejder med projektstyring i programmet MS Project. Kurset afholdes i vores Åbne Værksted - men du kan også vælge at tage kurset online, hvor du deltager hjemmefra via din computer.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse og -styring.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du i forvejen arbejder projektorienteret.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.674,00
Højtuddannet: kr. 4.947,15