English

Værktøjer til projektledelse

Bliv klogere på alle projektets faser: projektopstart, projektgennemførelse og projektafslutning. Du kommer ligeledes omkring emner som teamudvikling, ledelse og læring.

'Værktøjer til projektledelse' udstyrer dig, som projektleder, med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter. Du bliver bevidst om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektet. Projektlederuddannelsen er modulopbygget og varer 9 dage fordelt over ca. 3 måneder.

Indhold

Projektledelse
Du starter med en grundlæggende introduktion til projektarbejdsformen og projektlederens rolle i forhold til styring af projektet.

Ledelse af forandringsprocesser
Du dykker ned i de forandringer, der udspringer af politiske eller ledelsesmæssige beslutninger, som kan påvirke dig, dine medarbejdere og virksomheden. Hvordan håndtere du dem som leder og som medarbejder? 

Ledelse af teams
Bliv en skarp leder af dit projekt. Vi afslutter forløbet med at kigge på, hvordan du som leder kan være en aktiv del af at fremme motivationen og arbejdsklimaet i din projektgruppe.

Udbytte

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i virksomheden. Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden og indenfor de fastlagte rammer.

'Værktøjer til projektledelse' sætter fokus på alle projektets faser. Du får en helhedsforståelse for projekter og grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, så du kan bevare overblikket og styre projektet fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser og opgaver at håndtere projektets mange udfordringer. Samtidig får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen.

Målgruppe

'Værktøjer til projektledelse' henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse.

Unik kursuspakke for ledige
Kursuspakken ligger på den nationale positivliste, og er oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kursuspakker om 6 ugers jobrettet uddannelse

Forudsætninger

Det kræves ingen særlige forudsætninger at deltage på 'Værktøjer til projektledelse'. Det er en stor fordel, hvis du i forvejen har erfaring med projektledelse eller at arbejde i projekter.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.728,00
Højtuddannet: kr. 5.137,35