English

Projektorienteret arbejde

I en meget omskiftelig verden er der en stigende tendens til at virksomheder skal arbejde mere projektrelateret for at kunne imødekomme kundernes behov. Dette stiller nye krav til medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer.

Der er stigende behov for at virksomhedens medarbejdere kan arbejde både selvstændigt og i projektgrupper.
Medarbejdernes evne til at kunne begge dele har afgørende betydning, for at virksomheden kan udnytte sine ressourcer optimalt.
Med indsigt i hvilken rolle den enkelte medarbejder har i en projektgruppe, og hvordan medarbejderen kan udnytte denne viden til kreativ problemløsning i eventuelle konflikter, vil medarbejderen samtidig opnå større faglige og personlige kompetencer.

Indhold

  •  Identifikation og forståelse af rollefordeling i projektgruppe
  • Viden om kommunikationsværktøjer 
  • Værktøjer til konfliktløsning
  • Værktøjer til kreativ problemløsning

Kurset indgår i følgende kursusforløb

Udbytte

Du lærer at identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar i forhold til en projektgruppe.

Målgruppe

Kurset i 'Projektorienteret arbejde' henvender sig til dig, der enten indgår i et projekt eller dig, der arbejder med projektorienterede opgaver. 

Forudsætninger

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurset 'Proejktorienteret arbejde'.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 380,00
Højtuddannet: kr. 1.203,00