English

Virksomhedsøkonomi C online

Mangler du Virksomhedsøkonomi C for at kunne starte på en uddannelse, eller har du brug for at opkvalificere dine kompetencer?


Du lærer om en bred vifte af metoder og overvejelser, der er relevant i forhold til virksomhedsdrift.

Indhold

På kurset lærer du om: 

  • Iværksætteri og innovation 
  • Karakteristika af forskellige virksomhedstyper 
  • Beregning og fortolkning af centrale nøgletal 
  • Udformning og anvendelse af resultat- og likviditetsbudgetter 
  • Priskalkulationer og -optimering 
  • Forskellige omkostningstypers karakteristika 
  • Styring af personaleomkostninger  
  • Rapportering vedr. miljø og social ansvarlighed 
  • Logistik 

Online-kurset begynder med et opstartsmøde på skolen, hvor du bliver introduceret til de it-platforme, vi arbejder med og møder din underviser i forløbet. Herefter vil du deltage i undervisningen hjemmefra. 

Du følger en ugentlig undervisningsplan, hvor det fremgår, hvad du skal læse, løse og aflevere uge for uge. Du har adgang til undervisningsmaterialet døgnet rundt, så du kan studere, når det passer dig. Der vil være afleveringsfrister, du skal overholde. Du kan altid komme i kontakt med dine undervisere enten på mail, videomøder eller fremmøde på skolen.


Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Udbytte

Du får en uddybet forståelse af virksomhedens økonomiske og administrative processer og en bedre forståelse af virksomhedens økonomiske resultater.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker et fleksibelt, online-kursus, hvor du har mulighed for at læse og løse opgaver, når det passer dig. Dermed kan du også deltage i kurset hjemmefra, på din arbejdsplads eller i udlandet.

Forudsætninger

Kurset er tilrettelagt til kursister, der har kompetencer svarende til Erhvervs- eller Virksomhedsøkonomi D. Har du ikke dette, skal du forvente en større arbejdsbelastning.
Derudover skal du være god til at arbejde selvstændigt og struktureret, og det er en fordel, hvis du er vant til at anvende Excel.

Pris

kr. 2.000,00