English

Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom

Anvendelse af artsopdelt kontoplan til bogføring af bil- og ejendomsomkostninger

På dette kursus lærer du at bogføre køb, salg og driftudgifter af biler, herunder at tage stilling til den momsmæssige behandling. Du lærer at kontere køb og drift af fast ejendom og omkostninger vedrørende lejede lokaler.

Indhold

  • Bogføre køb, afskrivninger og salg af biler
  • Bogføring af køb og salg af biler, herunder momsmæssig behandling af driftsomkostninger for henholdsvis biler på hvide og gule nummerplader 
  • Bogføre ejendommens driftsudgifter, herunder frivillig momsregistrering og istandsættelse af lejede lokaler
  • Bogføring af anskaffelse af fast ejendom herunder omkostninger hertil og finansiering heraf

Udbytte

Du er efter dette kursus i stand til at bogføre køb, salg og driftsomkostninger af biler, herunder problematikker omkring moms. Du lærer at håndtere køb og drift af fast ejendom samt omkostnnger vedrørende lejede lokaler.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med lidt eller uden regnskabsmæssig erfaring, i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder eksempelvis med registrering og bogføring af hændelser i virksomheden og udøver en decentral kontering af bilag.

Forudsætninger

Ingen, men en fordel hvis du har kendskab til debet/kredit.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 256,00
Højtuddannet: kr. 1.218,30