English

Styrk dit salgstalent

Salg er ikke en medfødt egenskab - det skal læres. På kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' lærer du om salg og salgets forskellige faser; indledning, forhandling, afslutning samt efterservice og reklamationer. Og du introduceres til salgspsykologi, kropssprog og konfilkthåndtering.

På kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' introduceres du til salgets forskellige faser og præsenteres for forskellige salgsteknikker, der kan indlede og lukke et salg. På forløbet indgår også to dage med forhandlingsteknik, hvor du får tips og tricks til hvordan du planlægger, gennemfører og afslutter en forhandling.
Kurset er bygget op over en række øvelser, hvor du øver salgsteknikker og forhandlingsteknikker med dine medkursister, så teknikkerne sidder på rygraden og klar til brug efter kursusforløbet.

Indhold

Modul 1: Salgsteknik

 • Introduktion til forskellige salgsteknikker
 • Salgets faser: indledende kontakt, forhandling, afslutning samt eftersalg og service
 • Aktiv lytning
 • Kundens behov og forventninger

Modul 2: Personligt salg 

 • Behovsanalyse og argumentationsteknik
 • Efterservice og klagebehandling
 • Gensalg
 • Spørgeteknik
 • Salgspsykolgi og kropssprog

Modul 3: Forhandlingsteknik

 • Introduktion til forhandlingsteknikker
 • Forhandlingens faser
 • Krav til dig som forhandler
 • Betydningen af din holdning og kommunikation

Modul 4: Konflikthåndtering

 • Teknikker til konflikthåndtering
 • Kropssprogets betydning
 • Konstruktive kommunikationsværktøjer, herunder op-/nedtrappende sprog
 • Forskellige kundetyper - hvordan skal de tackles?
 • Dine egne styrker og begrænsninger
 • Assertiv kommunikation

Fortsæt videre på et akademifag

Når du har gennemført kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' kan du få merit, hvis du vælger at fortsætte videre på akademifaget 'Salgspsykologi og grundlæggende salg' på UCL Erhvervakademi og Professionshøjskole. Du skal kun tage dag 5, 6, 7 og 8 på modulet. 
Kontakt vores kursussekretær hvis du vil fortsætte videre.

Udbytte

 • Du har styr på salgets forskellige faser
 • Du forstår at indlede og afslutte et salg
 • Du fremstår mere professionel under forhandlinger
 • Du kan håndtere konfliktfyldte og vanskelige situationer
 • Du er bevidst om, hvordan dine formuleringer har betydning for resultatet
 • Du styrker din rolle som en leder, der har fokus på salg
 • Du ved hvordan du fremmer medarbejdernes motivation og øger deres aktivitetsniveau
 • Du kan skabe resultater gennem dine medarbejdere
 • Du styrker din virksomheds salg og konkurrenceevne
 • Du kan opstille relevante resultatmål og nedbryde dem til konkrete aktiviteter og handlinger
 • Du ved, hvad god kommunikation med dine kunder er
 • Du kan afdække kundens købsbehov og håndtere reklamationer
 • Du kan håndtere vanskelige kunder og salgssituationer
 • Du kan aflæse kropssprog og afkode forskellige kundetyper

Målgruppe

Kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' er for dig, der har direkte kundekontakt. Du kan fx være sælger, salgsleder, Key Account Manager eller lignende. Du kan også være indkøber, som har kontakt til leverandører og samarbejdspartnere. 

Uanset om du sælger eller køber, så vil kursusforløbet styrke dig og din evne til at agere professionelt.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent'.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 896,00
Højtuddannet: kr. 4.379,05