English

Styrk dit salgstalent

Salg er ikke en medfødt egenskab - det skal læres. På kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' lærer du om salg og salgets forskellige faser; indledning, forhandling, aflsutning samt efterservice og reklamationer. Og du introduceres til salgspsykologi, kropssprog og konfilkthåndtering.

På kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' introduceres du til salgets forskellige faser og præsenteres for forskellige salgsteknikker, der kan indlede og lukke et salg. Du dykker ned i forskellige teknikker, der kan hjælpe dig i kommunikationen med kunden.

På forløbet indgår også to dage med forhandlingsteknik, hvor du får tips og tricks til hvordan du planlægger, gennemfører og afslutter en forhandling.

Indhold

Modul 1: Salgsteknik

 • Introduktion til forskellige salgsteknikker
 • Salgets faser: indledende kontakt, forhandling, afslutning samt eftersalg og service
 • Aktiv lytning
 • Kundens behov og forventninger
Modul 2: Personligt salg 
 • Behovsanalyse og argumentationsteknik
 • Efterservice og klagebehandling
 • Gensalg
 • Spørgeteknik
 • Salgspsykolgi og kropssprog
Modul 3: Forhandlingsteknik
 • Introduktion til forhandlingsteknikker
 • Forhandlingens faser
 • Krav til dig som forhandler
 • Betydningen af din holdning og kommunikation
Modul 4: Salgsledelse
 • Hvad er salgsledelse?
 • Medarbejdermotivation med fokus på at øge salget
 • Værktøjer til ay fremme aktivitetsniveauet og resultaterne i salgsafdelingen
 • Fra mål til praktiske opgaver i salgsafdelingen

Udbytte

 • Du har styr på salgets forskellige faser
 • Du forstår at indlede og afslutte et salg
 • Du fremstå mere professionel under forhandlinger
 • Du kan håndtere konfliktfyldte og vanskelige situationer
 • Du er bevidst om, hvordan dine formuleringer har betydning for resultatet
 • Du styrker din rolle som en leder, der har fokus på salg
 • Du ved hvordan du fremmer medarbejdernes motivation og øger deres aktivitetsniveau
 • Du kan skabe resultater gennem dine medarbejderen 
 • Du styrker din virksomheds salg og konkurrenceevne
 • Du kan opstille relevante resultatmål og nedbryde dem til konkrete aktiviteter og handlinger
 • Du ved hvad god kommunikation med dine kunder er
 • Du kan afdække kundens købsbehov håndtere reklamationer

Målgruppe

Kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent' er for dig, der har direkte kundekontakt. Du kan fx være sælger, salgsleder, Key Account Manager eller lignende. Du kan også være indkøber, som har kontakt til leverandører og samarbejdspartnere. 

Uanset om du sælger eller køber, så vil kursusforløbet styrke dig og din evne til at agere professionelt.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på kursusforløbet 'Styrk dit salgstalent'.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.452,00
Højtuddannet: kr. 5.785,00