English

Engelsk 2 - intensivt

Har du brug for en større sproglig sikkerhed, et fag- eller brancherelateret ordforråd, og befinder du dig indimellem i en (arbejds)situation, hvor du skal tale engelsk?

Få genopfrisket dit engelske sprog- med fokus på dine behov og din branche.

På dette kursus kan du opnå en større gennemslagskraft på engelsk i forhold til kunder, leverandører eller kolleger.

Kurset er intensivt med færre deltagere og en højere grad af egen indflydelse på emner og fokus, Samtidig vil der i undervisningen blive anvendt emner og materialer fra din branche og dit daglige arbejde, hvis du ønsker det. Dermed får du et kursus, der i højest mulige omfang er tilpasset dig og dine behov.

Kurset er også kendt som erhvervsengelsk, fagengelsk eller brancherelateret engelsk. Der er fokus på, at du opnår erhvervs-og fagtermer, som er relevante i dit job og din branche, men vi lægger også vægt på, at du kan kommunikere på engelsk med kunder, leverandører og kolleger om arbejdssituationer.

Indhold

  • Forventningsafstemning i forhold til relevante brancher og arbejdsområder
  • Sproglig selvtillid
  • (Erhvervs-)kulturforståelse
  • Oplæg fra deltagere om selvvalgte emner
  • Erhvervsrelaterede præsentationer
  • Small-talk og diskussion f.eks. med kunder
  • Funktionelt engelsk
  • Grammatik

Kurset foregår på engelsk, men underviseren forklarer sig på dansk, når det er nødvendigt. Sværhedsgraden tilpasses i høj grad efter deltagernes niveau. På kurset arbejder du primært med at forbedre din mundtlige kommunikation i forhold til fagområde, få større sproglig sikkerhed og øget sproglig gennemslagskraft.

Udbytte

Alle deltagere får talt så meget som muligt – individuelt og i grupper. De nuancerede fagsprogskundskaber bliver opdateret, så du opnår en endnu større (fag)sproglig selvtillid. Dette sker  bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer, tilrettelagt i forhold til det nuancerede fagordforråd. 

Målgruppe

Kurset er til dig, der ønsker at forbedre dit nuancerede engelsk. Du taler og bruger engelsk i hverdagen og skal måske til i større omfang at bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende hvor det forventes at du har styr på fagudtryk.

Kurset er tilrettelagt for en lille gruppe, og deltagerne kan muligvis være fra forskellige brancher. 

Forudsætninger

Du skal have engelskkundskaber svarende til gymnasialt niveau og kendskab til og praktisk erfaring med at bruge engelsk. Du har nogen erfaring med at udføre bl.a. korrespondance og kundebetjening – også på engelsk. Du taler og bruger engelsk begrænset i hverdagen, men du skal til at bruge det mere aktivt f.eks. i arbejdssituationer.

Pris

kr. 6.050,00

Underviser

Roy Sørensen

Roy Sørensen er uddannet cand. mag. i engelsk og tysk, og har derudover en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Han underviser i engelsk, tysk, Intensive Danish for Foreigners, Offentlig Administration og på lægesekretæruddannelsen.

Roy har undervist siden 1999, heraf de sidste 11 år på Tietgen. Før det underviste han primært i engelsk og tysk hos et privat, landsdækkende konsulentfirma, hvor han fungerede som tovholder på Fyn. Roy har undervist talrige firmaer og endnu flere kursister i alt fra individuelle terminologier over grammatik til kulturforståelse. I undervisningen inddrager han naturligvis sin erfaring fra Tietgen såvel som fra sine år i det private erhvervsliv.

Roy Sørensen