English

Tysk - intensivt

Har du brug for en større sproglig sikkerhed, et fag- eller branche relateret ordforråd, og befinder du dig indimellem i en (arbejds)situation, hvor du skal tale tysk?

Få genopfrisket dit tyske sprog med fokus på dine behov og din branche.

På dette kursus kan du opnå en større gennemslagskraft på tysk i forhold til kunder, leverandører eller kolleger.

Kurset er intensivt med færre deltagere og en højere grad af egen indflydelse på emner og fokus, Samtidig vil der i undervisningen blive anvendt emner og materialer fra din branche og dit daglige arbejde, hvis du ønsker det. Dermed får du et kursus, der i højest mulige omfang er tilpasset dig og dine behov.

Kurset er også kendt som erhvervstysk, fagtysk eller brancherelateret tysk.

Kurset foregår på tysk, men underviseren forklarer sig på dansk, når det er nødvendigt. Sværhedsgraden tilpasses i høj grad efter deltagernes niveau.

På kurset arbejder du primært med at forbedre din mundtlige kommunikation i forhold til fagområde, få større sproglig sikkerhed og øget sproglig gennemslagskraft.

Indhold

  •         Forventningsafstemning i forhold til relevante brancher og arbejdsområder
  •          Sproglig selvtillid
  •          (Erhvervs-)kulturforståelse
  •          Oplæg fra deltagere om selvvalgte emner
  •          Erhvervsrelaterede præsentationer
  •          Small-talk og diskussion f.eks. med kunder
  •          Funktionelt tysk
  •          Grammatik

Udbytte

Alle deltagere får talt så meget som muligt – individuelt og i grupper. De grundlæggende fagsprogskundskaber bliver opdateret, så man opnår en større (fag)sproglig selvtillid. Dette opnår deltageren bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer, tilrettelagt i forhold til det basale fagordforråd.

Du får feedback og vejledning angående fokusområder for at sikre, at du får mest muligt ud af kurset.

Målgruppe

Jobrelateret tysk med basalt ordforråd er til dig, der ønsker at opdatere dit grundlæggende fagtysk med hensyntagen til egne behov og brancher. Du taler og forstår basalt tysk, og skal i mindre grad bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende.

Selvom kurset primært er for deltagere uden større forudsætninger eller kompetencer inden for tysk, kan du også deltage, hvis du har større forudsætninger. I så fald vil underviseren differentiere undervisningen, så også du får udbytte af kurset. 

Kurset er tilrettelagt for en lille gruppe. Deltagerne kan være fra forskellige brancher. 

Forudsætninger

Du taler og forstår tysk, men du bruger det ikke aktivt i hverdagen, eller du har måske ikke brugt det i en årrække i jobsituationer.

Pris

kr. 6.050,00

Underviser

Roy Sørensen

Roy Sørensen er uddannet cand. mag. i engelsk og tysk, og har derudover en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Han underviser i engelsk, tysk, Intensive Danish for Foreigners, Offentlig Administration og på lægesekretæruddannelsen.

Roy har undervist siden 1999, heraf de sidste 11 år på Tietgen. Før det underviste han primært i engelsk og tysk hos et privat, landsdækkende konsulentfirma, hvor han fungerede som tovholder på Fyn. Roy har undervist talrige firmaer og endnu flere kursister i alt fra individuelle terminologier over grammatik til kulturforståelse. I undervisningen inddrager han naturligvis sin erfaring fra Tietgen såvel som fra sine år i det private erhvervsliv.

Roy Sørensen