English

Lær tysk online

Med vores tyskkursus kan du selv bestemme hvor og hvornår du vil lære. Kurset har fokus på grammatik og i høj grad korrekt udtale samt kulturelle forskelle.

At begå sig på et fremmed sprog kan være vanskeligt, men især kræver det mere, når det er arbejdsrelateret fremmedsprog. Det kræver, at du kan målrette din kommunikation mod modtagerne: kunder, leverandører og kolleger, så du får formidlet det, der er nødvendigt i arbejdssituationen, og som samtidig sikrer, at din modtager forstår det, du gerne vil formidle uden kulturelle misforståelser.

Indhold

  • Forventningsafstemning
  • Grammatik
  • Sproglig selvtillid
  • Kulturforståelse (erhverv)
  • Lytteøvelser
  • Udtaletræning
  • Opgaver fra Tietgen Online
  • Erhvervsrelateret præsentation.

Kurset er bygget op af dels tilstedeværelsesundervisning (første, fjerde og ottende, dvs. sidste kursusdag) og dels af online undervisning (øvrige kursusdage) med henblik på at gøre læringsprocessen så fleksibel som muligt for deltagerne.

Der vil være opgaver, du skal arbejde med hjemmefra (online) og efterfølgende fremsende via systemet til underviseren på de deadlines, der er aftalt på forhånd.
Derudover er der tilstedeværelses-dage, hvor deltagerne mødes med underviseren, og her fokuseres der især på det mundtlige tyske.

Udbytte

De grundlæggende sprogkundskaber bliver opdateret, så deltagerne får en større sproglig selvtillid. Det sker bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer.

Målgruppe

Alle, der i jobbet jævnligt har brug for det korrekte fremmedsprog til brug i arbejdssituationer, men som har svært ved at afse tiden til et fuldtids sprogkursus med flere kursusdage væk fra arbejdspladsen.

Forudsætninger

Ingen.

Pris

kr. 6.150,00

Underviser

Roy Sørensen

Roy Sørensen er uddannet cand. mag. i engelsk og tysk, og har derudover en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Han underviser i engelsk, tysk, Intensive Danish for Foreigners, Offentlig Administration og på lægesekretæruddannelsen.

Roy har undervist siden 1999, heraf de sidste 11 år på Tietgen. Før det underviste han primært i engelsk og tysk hos et privat, landsdækkende konsulentfirma, hvor han fungerede som tovholder på Fyn. Roy har undervist talrige firmaer og endnu flere kursister i alt fra individuelle terminologier over grammatik til kulturforståelse. I undervisningen inddrager han naturligvis sin erfaring fra Tietgen såvel som fra sine år i det private erhvervsliv.

Roy Sørensen