English

Spørgsmål og svar om uddannelsesløft

Her på siden kan du få overblik over nogle af de spørgsmål, der vedrører uddannelsesløft.

Bliv klogere på uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft giver fordelagtige muligheder for borgeren, der får dagpenge eller kontanthjælp, men hvad er egentlig op og ned? Her kan du finde spørgsmål og svar om forskellige ting der omhandler uddannelsesløft. 

Hvem er målgruppen for uddannelsesløft?

 • Borgeren skal være fyldt 30 år
 • Borgeren skal være dagpengemodtager eller være jobparat kontanthjælpsmodtager
 • Borgeren skal være ufaglært eller faglært med forældet uddannelse (ikke brugt inden for de sidste 5 år)

Hvilke forskellige ordninger og muligheder er der i puljen til uddannelsesløft?

I Puljen til uddannelsesløft er forskellige ordninger og muligheder:

 • Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder, dvs. ret til erhvervsuddannelse inden for mangelområder
  (ordningen udløber 31. december 2021)
 • Puljen til Grundforløb til erhvervsuddannelser, dvs. adgang til særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb, hvor intentionen er at få en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, evt. med tilskud fra voksenlærlingeordningen
  (ordningen udløber 31. marts 2021)
 • Puljen til uddannelsesløft, hvor der er mulighed for elevuddannelser i Tietgen PraktikCenter
  (varig ordning)

Hvordan bliver uddannelsesløftet finansieret, og hvem bevilliger uddannelsesløftet?

Uddannelsesløftet bliver finansieret af forskellige puljer, og det er jobcentret, der afgør, hvilken pulje, der bliver valgt. Det er også jobcentret, der afgør, om borgeren er berettiget til uddannelsesløft, og det er jobcentret, der bevilliger uddannelsesløftet.

Hvilke uddannelsesløft tilbyder Tietgen?

Vi tilbyder uddannelsesløft til alle vores uddannelser inden for kontor, handel, detail og event. Det kan være til grundforløb alene, hovedforløb alene eller til en hel uddannelse (hvis der er praktikcenter-mulighed).

Hvilke uddannelser kan færdiggøres i Tietgen PraktikCenter?

 • Kontor med specialet økonomi 110%
 • Kontor med specialet administration 80 %
 • Handel med specialet salg 100 %
 • Handel med specialet indkøb 100 %
 • Detail 80 %

Hvad er de forskellige procentsatser ift. dagpenge?

 • Kontor med specialet økonomi 110%
 • Kontor med specialet administration 80 %
 • Handel med specialet salg 100 %
 • Handel med specialet indkøb 100 %
 • Detail 80 %

De følgende specialer findes ikke i Tietgen PraktikCenter, men der er mulighed for at tage grundforløbet på Tietgen, og derefter er det intentionen, at borgeren får en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, evt. med tilskud fra voksenlærlingeordningen.
Denne ordning udløber 31. marts 2021:

 • Kontor med specialet offentlig administration 110 %
 • Handel med specialet logistik 110 %
 • Digital handel 110 %
 • Detail med specialet digital handel 110 %
 • Detail med specialet convenience 110 %
 • Øvrige specialer 80 %

Hvordan er et uddannelsesløft bygget op?

Det er helt individuelt alt efter den enkelte borgers baggrund og ønske.

Hvad sker der, hvis dagpengene udløber under uddannelsen?

Borgeren overgår til den ydelse, der er på den pågældende uddannelse. Det kan være SU, praktikydelse eller voksenelevløn.

Hvilken ydelse bliver kontanthjælpsmodtageren tildelt under uddannelsen?

Den nuværende ydelse, men tjek altid med sagsbehandler.

Hvem skal borgerne henvende sig til, hvis der skal laves en realkompetencevurdering (RKV)? Skal jobcenteret godkende en RKV? Hvad koster en RKV?

Jobcentret skal godkende og betale for RKV’en. Jobcentret sender en købsaftale på RKV’en på 434,55 kr. inden vejlederen udarbejder og udleverer RKV og uddannelsesplan.

Hvad skal borgerne medbringe til en samtale med en vejleder fra Tietgen?

De skal medbringe ALLE skole- og uddannelsespapirer samt et CV.

Kan borgeren tale med vejlederen før sagsbehandlers godkendelse af uddannelsesløft?

Rækkefølgen er:

 1. Borgerne beder jobcentret om at få bevilliget en RKV. Borgerne spørger desuden jobcentret, om de er berettiget til uddannelsesløft.

 2. Jobcentret sender en købsaftale på en RKV til Tietgen Business inden samtale med vejleder. Købsaftalen sendes til
  Tietgen Business på:
  Mail: sikkerpost@tietgen.dk.
  Emne: tkcvejledning@tietgen.dk

 3. Borgeren skriver til tkcvejledning@tietgen.dk og beder om en samtale. Vi har brug for navn, telefonnummer og mailadresse - og gerne lidt om retning for uddannelsesønske.

 4. Vejleder indkalder borgeren til en samtale, hvor vejlederen introducerer de muligheder, der er inden for vores område kontor, handel, detail og event.

 5. Der bliver udarbejdet en RKV og evt. en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen bliver sendt til jobcentret. Det er jobcenteret, der afgør om uddannelsesløftet bliver bevilliget.

 6. Når vejlederen får godkendelse fra jobcentret, tilmelder vejlederen borgeren til det forløb, der er aftalt.

Spørgsmål til uddannelsesløft

Har du spørgsmål til uddannelsesløft, er du velkommen til at kontakte vores vejledere Inger Lund og  Ann Aarby Kirk på tkcvejledning@tietgen.dk.