English

Onlineforløb til restauration, køkken og hotel

Vi har samlet en rækkke relevante kurser og udviklet et onlineforløb tilpasset medarbejdere inden for restauration, køkken eller hotel. Så i stedet for at sende medarbejdere hjem, opfordrer vi dig til at opkvalificere dem med tilskud i stedet

Udnyt tiden med opkvalificering

I samarbejde med Kold College, HF & VUC Fyn og Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR) har vi udviklet en række kurser specielt til medarbejdere, som arbejder i køkkenet, på hotellet eller i restauranten. Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet som en forløb - det er helt op til dig og din medarbejder. Hvis du tilmelder medarbejdere de udvalgte kurser, kan din virksomhed modtage løbtabsrefusion enten gennem VEU-godtgørelse, Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) og/eller kompetencefonde.

Tilskud til medarbejdere

Når du sender medarbejdere afsted på kursus, vil der være mulighed for at søge tilskud i form af løntabsrefusion. Ved FVU-forløb kan din virksomhed søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU). Tilmelder du medarbejdere, som er ufaglærte eller faglærte, et AMU-kursus kan din virksomhed søge om VEU-godtgørelse. Endelig kan du også søge om tilskud fra kompetencefonde, og det hjælper "Ja tak til efteruddannelse" dig gerne med.  

>> DU KAN LÆSE MERE OM JA TAK TIL EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCEFONDE HER

Tag hele forløbet og få størst udbytte

Vi anbefaler, at din medarbejder tager hele forløbet med alle 15 AMU-kurser på en varighed af 30 dage. På den måde sikrer vi, at du får det hele med og at du står styrket på den anden side. Ved tilmeldingen får du mulighed for at vælge om det skal være hele forløbet eller det blot skal være enkelte kurser du vil tilmeldes. 

>> TILMELDING DIG HER

Onlinekurser til restauration, køkken og hotel

Nedenfor ser du de 15 AMU-kurser, som indgår i hele forløbet på 30 dage samt det FVU-forløb, som er tilpasset restauration, køkken og hotel. Du kan klikke på hvert kursus og læse mere. 

AMU-kurser
Brug af pc på arbejdspladsen
Skriftlig kommunikation 
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Effektiv brug af e-mail og kalender
Viral markedsføring
Grundlæggende Excel
Grundlæggende faglig regning
Almen fødevarehygiejne
Fagudtryk tjenere
Menusammensætning
Kalkulation i gæstebetjening
Kalkulation i køkkenet - trin 1
Kalkulation i køkkenet - trin 2
Bæredygtighed i storkøkkener
Revenue Management

FVU-forløb
FVU-digital

Vi anbefaler, at du tilmelder dig AMU-kurserne via dette link uanset om du tager et kursus eller hele forløbet. Her vil du nemlig få muligheden for at vælge kurser til og fra i købsprocessen. 

Fordele ved onlinekurser

 -  Fleksible kurser
 -  Du bestemmer tempoet
 -  Du bestemmer hvornår du vil lære
 -  Du kan følge undervisningen overalt – både hjemme, på kontoret eller noget helt tredje

Fordele ved onlinekurser

Har du spørgsmål, så kontakt os

Har du brug for vejledning, hjælp til tilmelding eler spørgsmål om VEU-godtgørelse, er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær Vibeke Nielsen på vvni@tietgen.dk eller 65 45 20 04.

Har du spørgsmål om kompetencefonde og projekt "Ja tak til efteruddannelse", er du velkommen til at kontakte Gunhild Bjerre på gunhild@projektjatak.dk eller tlf. 21 29 62 52. Skulle du have spørgsmål til FVU-indhold og -tilmelding eller SVU-godtgørelse, er du velkommen til at kontakte HF & VUC Fyns vejleder Mette Esther Hansen på mea@vucfyn.dk eller tlf. 21 44 98 05.

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk

Se alle vores online AMU-kurser med mulighed for løntabsgodtgørelse

Din arbejdsplads kan søge om løntabsgodtgørelse ved alle nedenstående online kurser, hvis du enten er faglært eller ufaglært (altså en del af AMU-målgruppen). Læs mere om forudsætningerne for at få løntabsgodtgørelse længere nede på siden.

Online AMU-kurser med mulighed for løntabsgodtgørelse

Her finder du en liste over de kurser, hvor du kan få løntabsgodtgørelse(VEU-godtgørelse).
>> DU KAN LÆSE MERE OM LØNTABSGODTGØRELSE HER.

Din arbejdsplads kan søge om løntabsgodtgørelse ved online AMU-kurser, hvis du enten er faglært eller ufaglært (altså en del af AMU-målgruppen), og hvis du tager den afsluttende prøve. Godtgørelsen er ikke afhængig af, om du består prøven eller ej. Du skal blot have taget den.
>> DU KAN LÆSE MERE OM AMU-PRØVER HER.

Kursusforløb

Wordhajen

Excelhajen

Enkeltkurser

NYHED! Billedredigering

NYHEDE-mail til jobbrug

NYHEDGrundlæggende faglig regning 

NYHEDKonflikthåndtering

NYHEDProjektstyring med it-værktøj

Grundlæggende Excel

Præsentation af data i Excel

Formler og funktioner i Excel 

Store datamængder i Excel

Pivottabeller i Excel

Excel til statistik

Indskrivning og formatering af tekster

Opstillinger og layout i tekst

Fletning af dokumenter 

Håndtering og strukturering af tekster

Standardisering af virksomhedens dokumenter

Præsentationsprogrammer

Notat- og referatteknik

Skriftlig kommunikation

Tastaturbetjening (blindskrift)

Integration mellem administrative it-systemer

Effektiv brug af e-mail og kalender

Elektroniske arbejdsrum

Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Informationssøgning på internettet

Anvend informationer fra internettet

Brug af pc på arbejdspladsen

Møde- og konferencetilrettelæggelse

Vær opmærksom på, at du ved tilmelding videresendes til efteruddannelse.dk, og skal finde dit kursus på en liste over alle AMU-kurser. Derfor foreslår vi, at du husker navnet på kurset eller skriver det ned, så du nemt kan finde det igen. Hvis du får problemer med tilmeldingen, sidder vores sekretærer også klar til at hjælpe dig. 

*Siden er opdateret mandag 30.03.2020 kl. 12.56

Forsøgsordningen med VEU-godtgørelse ved 100% fjernundervisning er betinget af, at deltageren aflægger en centralt godkendt prøve, og ikke om vedkommende består prøven eller ej.

 

Onlinekurser uden godtgørelse

Online Forberedende VoksenUndervisning (FVU) med mulighed for løbtabsgodtgørelse

FVU står for Forberedende VoksenUndervisning og er for dig, der har udfordringer med at læse, skrive, regne, engelsk eller it. På Tietgen udbyder vi flg. FVU-kurser online, og derfor ideelle i forbindelse med nedlukningen af Danmark, som vi ser nu: 

FVU-kurserne er gratis for dig at deltage på, og din virksomhed kan søge om løntabsgodtgørelse i form af Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU).

Alle tre FVU-tilbud afholdes som onlinekurser også selvom der står skrevet noget andet. Vi afholder dem online, som et ekstraordinært tiltag i forbindelse med corona-nedlukningen af Danmark. 

>> DU KAN LÆSE MERE OM ALLE VORES FVU-TILBUD HER 

Tag din erhvervsuddannelse online

Du kan blive klar til en elevplads (dit hovedforløb) ved at tage din eud online. På Tietgen har du rig mulighed for at tage resten af din erhvervsuddannelse hjemmefra. Vi har tilpasset vores fire onlineuddannelser, så mon ikke også der er en for dig?

EUD5 - brancheskift

EUS5 for stx, htx eller hf

EUX15 - fra eud til eux

EUD20 - butik, handel eller event

Gymnasial Online SuppleringsKurser (GSK)

Gymnasial Supplering (GS) er for dig, der skal supplere din gymnasiale uddannelse for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse. Vi udbyder supplering i matematik A, B og C samt virksomhedsøkonomi B - alle fag afvikles online. 

>> DU KAN LÆSE MERE OM GYMNASIAL SUPPLERING (GSK) HER.