English

Uddannelsesløft til dig, der er ufaglært

Udnyt tiden som ledig og få del af puljen til uddannelsesløft, hvor du kan få finansieret din uddannelse fra ufaglært til faglært inden for handel, detail eller kontor

Uddannelsesløft til ufaglærte ledige

Hvis du er ledig, kan du blive faglært gennem uddannelsesløftet, hvis du er:

  • dagpengemodtager
  • fyldt 30 år
  • ufaglært eller faglært med en erhvervsuddannelse, som du ikke har anvendt de seneste 5 år.

Økonomi

Uddannelsen finansieres via puljen til uddannelsesløft til erhvervsuddannelser på følgende betingelser:

  • Ved uddannelser, der fremgår af positivlisten for uddannelsesløft, gives 100 % dagpenge
  • På nogle uddannelser får du 80 % af dagpengesatsen – med mulighed for at låne 20 % i din A-kasse
  • Under uddannelsesløft fritages du for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Min. 4/5 af erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres i dagpengeperioden, hvis du er villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.

>>  LÆS MERE OM UDDANNELSESLØFT PÅ UDDANNELSESLGUIDEN HER

Hjælp til uddannelsesløft

Dit jobcenter kan hjælpe dig med at undersøge, om du er i målgruppen for uddannelsesløft.

Hvis din ønskeuddannelse er inden for kontor, handel eller detail, kan vi hjælpe dig med at lave en realkompetencevurdering (RKV) og en udførlig uddannelsesplan. Du er altid velkommen til at kontakte os. 

Inger Lund

Uddannelsesvejleder Telefon: 65 45 20 77 Mail: inlu@tietgen.dk

Ann Aarby Kirk

Uddannelsesvejleder Telefon: 65 45 20 78 Mail: anaa@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes for en samtale om uddannelsesløft