English

Infomøde om efteruddannelse

Mangler din virksomhed et overblik over mulighederne for efter- og videreuddannelse af dine medarbejdere, så kommer vi gerne forbi og orienterer

Der er hele tiden brug for nye kompetencer. Hvad skal medarbejderne kunne for at udføre deres arbejde så effektivt og kompetent som muligt?

Det kan være svært at få overblik over alle tilbud om efter- og videreuddannelse. Vi er på forkant med, hvad der sker på uddannelsesområdet og kan tilbyde en vurdering af virksomhedens behov for kompetenceudvikling og finde de kurser, der passer hertil. 

Tilskud til efteruddannelse via kompetencefonde

Som virksomhed kan du søge om refusion til den eller de medarbejdere, der sendes på kursus eller en anden form for efteruddannelse, via en række kompetencefonde inden for din virksomheds overenskomst. 

Hvad er en kompetencefond?
De fleste overenskomster indeholder en aftale om en kompetencefond. Fra kompetencefonden kan din virksomhed søge om tilskud til kurser for medarbejdere, der er omfattet overenskomsten.

Hvem kan få tilskud/refusion?
Medarbejdere, som er ansat inden for et fagligt område omfattet af overenskomstmæssige rettigheder til efteruddannelse, har efter 9 måneders ansættelse ret til 2 ugers (10 dage) selvvagt uddannelse. Det sker både for at sikre, at du som virksomhed får en ny viden i forhold til de daglige arbejdsopgaver, men også for at sikre medarbejderens værdi på arbejdsmarkedet.

Det er typisk virksomheden, der søger om refusion på medarbejderens vegne.

Hvilke kurser kan der søges refusion til?
Kurset skal være relevant for medarbejdernes arbejdsområde og for deres kompetenceudvikling. Kurset skal også ligge indenfor dækningsområdet for den pågældende overenskomst. Der gives ikke tilskud til kurser i udlandet.

Hvilke kursusudgifter kan der søges refusion for?
Der kan søges om refusion af udgifter til kursusgebyr, tabt løn, kursusmateriale, overnatning og transport.

Læs mere om mulighederne for tilskud til efteruddannelse på kompetencefonde.dk

Har du spørgsmål til kompetencefonde er du også velkommen til at kontakte en af vores virksomhedskonsulenter. Du finder virksomhedskonsulenterne her.

Thomas Bystrup-Kjær

Virksomhedskonsulent Telefon: 22 61 65 76 Mail: thbk@tietgen.dk

Mads Ravn Kristiansen

Virksomhedskonsulent Telefon: 22 51 95 94 Mail: madk@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes for mere information