English

Grundlæggende lederuddannelser

Er du på vej som leder eller måske allerede leder, og mangler du uddannelse i ledelse?

Grundlæggende lederuddannelse

På den grundlæggende lederuddannelse bliver du klogere på, hvad god ledelse er, og hvordan du kan blive en god leder for dine medarbejdere og for din virksomhed. Du dykker ned i forskellige ledelsesstile og ledelsesmetoder og bliver klogere på hvilke ledelsesformer, der kan bruges i forskellige situationer. 

Du får en praksisorienteret lederuddannelse, hvor du hele tiden træner og afprøver teorierne i øvelser og opgaver og kommer rundt om alle aspekter af god ledelse.

God ledelse handler også om synlighed, god planlægning og god kommunikation. På de grundlæggende lederuddannelser får du indblik i forskellige lederstile og værktøjer og metoder til planlægning, uddelegering, motivation, coaching, konflikthåndtering og personlig udvikling. 

Læs mere om den grundlæggende lederuddannelse her. 

Projektlederuddannelse

Med en projektlederuddannelse i hånden får du styr på alle projektledelsens faser: opstart, gennemførsel og afslutning. Uddannelsen indeholder også fag som ledelse og teamudvikling, fordi disse to er vigtige parametre for en projektleder.

Læs mere om vores projektlederuddannelse her.

Branchetilpassede ledelsesuddannelser

Foruden den helt almindelige grundlæggende lederuddannelse har vi flere skræddersyede lederuddannelser tilpasset forskellige brancher. Her får du den grundlæggende lederuddannelse plus ekstra eksempler fra den branche, du arbejder inden for. 

Fremtidens projektmedarbejder

En projektlederuddannelse for HK-medarbejdere, som oplever, at arbejdet med projekter bliver en større og større del af arbejdsopgaverne.

Hvis du i fremtiden vil beholde dit administrative job, er du nødt til at lære noget om styring af projekter fra idé til resultat og om optimering og effektivisering af de administrative arbejdsgange. Du skal selvfølgelig også specialisere dig inden for et eller administrative fagområder som f.eks. it, økonomi, logistik eller kommunikation.

Nedenfor fortæller Anette Barnhøj om, hvordan uddannelsen Fremtidens Projektmedarbejder blev skabt. 

Find et kursus

Dato

Kursusnavn

Varighed

Undervisningsform