Kina og kinesisk er attraktivt

Det har vi på Tietgen Handelsgymnasium taget konsekvensen af. Vi har nemlig fået tildelt et Confucius Classroom, der skal fremme kendskabet til Kina og kinesisk kultur blandt vores elever. Confucius Classroom er et samarbejde mellem os og Confucius Institute på Copenhagen Business School. Her får vores undervisere adgang til undervisningsmateriale, sparring med kinesiske sproglærere, mulighed for at invitere gæsteundervisere og mulighed for efteruddannelse i Kina. 

Et internationalt kvalitetsstempel

”Confucius Classroom et kvalitetsstempel, der sikrer at vores undervisere har den nyeste viden, og kan tilbyde vores elever praksisnær undervisning med eksempler fra den virkelige verden”, siger uddannelseschef Anders Rex, der har stået for kontakten til Confucius Institute.

For elever, der har kinesisk på vores internationale studieretning, åbner Confucius Classroom også spændende døre. Eleverne får nemlig mulighed for at søge om scholarships til at studere på et af Kinas attraktive universiteter. ”Sidste år vandt en af vores elever en konkurrence, hvor præmien var et 2 ugers ophold i Kina med alt betalt” forklarer Anders Rex.

Gavner både gymnasiet og byen

For at få tildelt et Confucius Classroom skal man ikke kun være skrap til at undervise i kinesisk, man skal også have en by, der støtter op om samarbejdet med Kina – og det gør Odense.

Borgmester Peter Rahbæk Juel, der deltog i åbningen af Confucius Classroom torsdag formiddag, pointerede også vigtigheden i at have et internationalt uddannelsestilbud til de unge: ”Vi har brug for unge med internationalt udsyn. Og Confucius Classroom er en vigtig forbindelse til Kina for Odense”, forklarer borgmesteren, og fortsætter: ”Og der er et kæmpe potentiale i Kina, hvor Odense har mange gode relationer både i kraft af H.C. Andersen og i kraft af vores robotarbejde. Og nu også med Confucius Classroom. Det værdsætter vi”.

Peter Rahbæk Juel afslørede ved åbningen det bronze-skilt, der er symbolet på, at Tietgen Handelsgymnasium har fået tildelt et Confucius Classroom. 

Tietgen Handelsgymnasium

Uddannelseschef Anders Rex, Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel, Vice director for Confucius Institute Su Qin og Tietgen-direktør Annette Vilhelmsen