Besøg fra Tysk samarbejdsskole

Manuela Bozkurt, Alexander Jentsch og Melanie Herrmann er på besøg hos os her på Tietgen i denne uge. De tre tyske undervisere fra Berufsbindende Schule i Ludwigshafen skal blive klogere på det danske uddannelsessystem og få input de kan bruge i undervisningen hjemme i Ludwigshafen.

Mandag fik de en introduktion til uddannelsessystemet i Danmark og erhvervsuddannelsernes rolle af Tietgen  Business-forstander Bo Ravn. Tirsdag bød vores nye rektor på Tietgen Handelsgymnasium Dorthe Wang velkommen. Og i dag har de fulgt undervisning i tysk og set, hvordan Tietgen integrerer digitale værktøjer i undervisningen. Alt sammen noget, som skal inspirere dem til deres arbejde hjemme i Tyskland.

Samarbejdet startede i 2015

I 2015 mødte vores uddannelsesleder, Lene Frederiksen og Angelika Winkelhardt fra Berufsschule Ludwigshafen hinanden på en konference. Herefter blev der brugt gode kræfter på at udvikle samarbejdet og finde lighedspunkter med henblik på videndeling på tværs af grænser. 

Siden har vi hos Tietgen haft undervisere og ledere på besøg i Ludwigshafen, hvor de deltog i undervisningsaktivitier, elevvejledninger m.m. Nu glæder vi os over gen-visit fra Ludwigshafen i denne uge.  

En del vores internationaliseringsstrategi

Som en naturlig byggesten i at uddanne fremtidens kreative og idérige medarbejdere, indgår også at være ”internationalt orienteret”.  Et konkret eksempel herpå er vores deltagelse i ERASMUS+ projektet for mobiliteter, hvor vi videndeler med ligende skoler og uddannelser i det store udland.

De seneste 2 år har både medarbejdere og elever været på studiebesøg hos samarbejdsskoler i Finland, Holland, Irland, Italien, Slovenien og Tyskland. For elevernes vedkommende har de været på en måneds læringsophold i hhv. London og Malaga. Her får de både en førstehånds kulturel indsigt, kontor- og servicefaglig viden gennem klasseundervisning og praktisk erfaring fra lokale virksomheder.