handelsuddannelsen endelig til fyn

Fra næste år kan handelstalenterne blive færdiguddannet og virke på Fyn. 

Direktør for Tietgen, Annette Vilhelmsen siger:  ”Det er meget glædeligt for vores elever, for de fynske virksomheder og for Fyn generelt, at elever nu kan færdiggøre deres handelsuddannelse her på Tietgen i Odense. Det vil give både handelsuddannelsen og virksomhederne muligheder for at rykke tættere på hinanden til glæde for både elever og virksomheder. Når handelsuddannelsen bliver løftet, så skulle det gerne smitte af på Fyn, og vi forventer, at der fremover vil blive uddannet flere handelselever til gavn for det fynske erhvervsliv. I en prognose fra Region Syddanmark vurderes det, at der inden for handel på Fyn bliver behov for yderligere 500 handelselever inden for de allernærmeste år.” 

Bo Ravn, forstander på erhvervsuddannelserne på Tietgen siger: ”Købmandsskab, entreprenørskab og innovation er en væsentlig del af elevernes dna på Tietgen Business. Eleverne brænder for at arbejde med salg og indkøb og logistik, og da mange af dem i forvejen er dybt fortrolige med IT – herunder ikke mindst inddragelse af sociale medier i markedsføringen – taler engelsk og er meget internationalt orienterede, er der et fantastisk godt grundlag for, at flere fynske handelsvirksomheder kan ansætte handelselever, så branchen får tilført den faglærte arbejdskraft, branchen efterspørger. Vi kan alle genkende de elever, som bare har et stærkt handelsgen i sig og for hvem det at gøre en god handel er en kæmpe motivationskilde, og vi ser frem til at kunne uddanne disse elever også.

Uddannelsen af handelselever kan medvirke til at udvikle talenter, som kan bruge deres uddannelse til – på ægte entreprenørvis – at udvikle nye koncepter, starte nye virksomheder, bidrage positivt til væksten og erhvervsudviklingen på Fyn, og hvem ved: Måske ser vi en ny C.F. Tietgen, Lars Larsen eller Chr. Stadil.” 

Når Tietgen Business pr. 1. august 2017 udbyder handelsuddannelsen, kan fynske – og vestsjællandske – virksomheder sende deres elever på skoleophold på Tietgen Business, hvor de tidligere har skulle til trekantsområdet eller Sønderjylland. 

Birthe Nielsen, HR-chef fra Odense Marcipan glæder sig ligeledes: ”Uddannelse lige rundt om hjørnet – ja, sådan er det rent faktisk for eleverne fremadrettet hos Odense Marcipan. Vi kommer dejligt tæt på uddannelsen, og det bliver markant nemmere for vores elever at skulle på skole. At det hele foregår i Odense vil også give et løft for udviklingen på Fyn. 

Tietgen Business er i forbindelse med udbudsrunden netop blevet godkendt til at udbyde Handelsuddannelsen, som dermed for første gang udbydes på Fyn. Skolen udbyder i forvejen detail, kontor og finansuddannelserne. 

Udbudsrunden er gennemført af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og får virkning fra 1. august 2017.

http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2016/Sep/160930-Bedre-geografisk-daekning-af-erhvervsuddannelser