English

Ny onlineform på ledelseskurser

På vores ledelseskurser introducerer vi nu en ny og tilpasset online undervisningsform for at sikre vores kursisters udbytte. Det gør vi ved at livestreame undervisningen fordi vi mener, at ledelse sker i samspillet mellem mennesker.

Vi livestreamer undervisningen

Når man lander på et onlinekursus hos os på Tietgen, vil man blive mødt af vores online læringsplatform Canvas. Her ligger kurset klar, så man til hver en tid kan gennemføre ved at arbejde med kurset alene. Det, synes vi ikke, fungerer på vores ledelseskurser, hvor interaktion, diskussion og samspil mellem kursister og underviser er meget vigtige elementer. Derfor livestreamer vi undervisningen på vores ledelseskurser for at sikre et højt udbytte for deltagerne. 

Hvad er livestreaming?

Livestreaming foregår, ligesom når vi bruger online mødetjenester som Skype, Meet, Teams eller Zoom. Kursisterne logger på undervisningen gennem vores læringsportal Canvas og følger undervisningen live; næsten på samme måde som ved en helt almindelig klasseundervisning. Her byder underviseren velkommen og kan køre en helt ordinær 'tavleundervisning', hvor stoffet præsenteres. Undervisningen kan også indeholde gruppearbejde, selvstændige opgaver eller diskussioner i plenum. Stort set alt det som vi kender fra helt almindelig klasseundervisning. Det foregår bare online.

Livestreaming forudsætter, at alle kursister logger på kurset på samme tid og derfor forsvinder det fleksible i forhold til selv at kunne bestemme, hvilke dage man vil tage sit onlinekursus. Men erfaringer fra tidligere onlinekursister viser, at de fleste arbejder med kurset inden for normal arbejdstid, så her håber vi, det tilfører kursisterne mere værdi, når de har andre medkursister at samtale og diskutere med.

Baggrunden

Siden nedlukningen i marts 2020 har vi testet forskellige former for onlineundervisning. Vi har haft den holdning, at vi ikke skulle omdanne alle vores kurser til online versioner for enhver pris, fordi der kan være områder, hvor fællesskab eller interaktion mellem kursister er alfa omega for kursusudbyttet. Det er f.eks. tilfældet med vores ledelseskurser. Her er meget af undervisningen bygget op omkring diskussioner og interaktion mellem underviseren og kursisterne. 

Vi starter med 'Situationsbestemt ledelse' og 'Ledelse og samarbejde'

Vi starter livestreaming-formen op med vores to mest populære ledelseskurser. Vi har samlet en lille præsentation af kurserne her nedenfor. 

Situationsbestemt ledelse

Varighed: 1 dag

Indhold

Din ledelsesstil skal tilpasses den individuelle medarbejder og den specifikke opgave, medarbejderen står over for. På den måde fremmer du samarbejdet og resultaterne i din afdeling. På kurset i 'Situationsbestemt ledelse' lærer du at lede situationsbestemt.

Du bliver klogere på: 

  • Hvad er situationsbetemt ledelse?
  • Ledelsesstile
  • De fire udviklingsniveauer
  • Uddelegering af ansvar, opgaver og kompetencer
  • Medarbejderens trivsel og motivation
  • Redskaber til at arbejde effektivt og skabe resultater

>> TILMELD DIG ONLINEKURSET HER

Ledelse og samarbejde

Varighed: 3 dage

Indhold

Du bliver bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du lærer om og bliver bevidst om din rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse og lærer at løse ledelses- og samarbejdsproblemer.

Du bliver klogere på: 

  • Samspil mellem leder og medarbejder
  • Ledelses- og samarbejdsproblematikker
  • Metoder til at opnå optimale resultater
  • Motivation og adfærd

>> TILMELD DIG ONLINEKURSET HER

Mød underviseren: Anette Kirkegaard

Anette er uddannet cand.mag. i nordisk sprog og litteratur og anvendt visuel kommunikation, og har en diplomuddannelse i pædagogik. 

Anette har undervist på Tietgen siden 2004. I sin undervisning trækker hun på den praktiske erfaring hun har fra mere end 15 år som underviser. Hun prøver at gøre undervisningen levende ved at komme med eksempler fra hverdagen og trækker oplevelser fra den virkelige verden ind i diskussionerne. 

Anette siger selv: "For mig er det enormt vigtigt, at al læring er relevant og tidssvarende, så kursisterne går herfra med nogle kompetencer, de kan bruge i virksomhederne."

Mød underviseren: Anette Kirkegaard

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk