English

NYT HHX FASTTRACK

Tietgen Handelsgymnasium tilbyder, som noget nyt i 2018, at særligt motiverede og fagligt dygtige elever kan blive student på 2 år i stedet for 3 år på en særlig FastTrack-ordning.

Nyt HHX Fasttrack til alle

På FastTrack får eleverne de samme fag og niveauer som på en 3-årig hhx og det samme eksamensbevis, men uddannelsen gennemføres på kortere tid! Eleverne bliver udfordret af øget tempo samt højere fagligt niveau i et læringsfællesskab, hvor talentpleje er i konstant fokus. Eleverne kommer til at gå i klasse med andre fasttrackere i et undervisningsmiljø med særligt intensive forløb og ikke mindst individuelle udfordringer.

Rektor på Tietgen Handelsgymnasium Dorthe Wang forklarer, "Vi oplever, at der i alle klasser findes elever på mange forskellige niveauer. I mange år har vi haft et naturligt fokus på både at støtte de svagere elever, og samtidig give de stærke elever ekstra udfordringer gennem talentforløb. Med hhx FastTrack går vi skridtet videre og udfordrer de dygtigste elever på en nytænkende måde." fortæller Dorthe Wang, der håber på, at der kan starte en FastTrack-klasse efter sommerferien.

Fasttrackerne vil bl.a. få et brobygningsforløb rettet mod de længere videregående uddannelser igennem hele FastTrack-forløbet.

Læs mere om FastTrack her

Fakta

  • På FastTrack får du en studentereksamen med et stærk merkantilt, samfundsøkonomisk og matematisk fokus med studieretningsfagene: Virksomhedsøkonomi A, matematik A og 2. fremmedsprog.
  • Uddannelsen er adgangsgivende til videregående uddannelser på linje med den almindelige 3-årige uddannelse
  • FastTrackere skal igennem en særlig optagelsesproces, hvor optagelse afhænger af karakterer, ansøgning og en samtale på Tietgen.
  • FastTrack er en forsøgsordning på få udvalgte skoler i Danmark.