English

Om Tietgen

Tietgen er en uddannelsesinstitution med ungdomsuddannelserne hhx, eud og eux samt et kursuscenter i Odense. Tietgen er opkaldt efter forretningsmanden C.F. Tietgen.

Velkommen til Tietgen

Tietgen er en af de største uddannelsesinstitutioner i regionen og består af ungdomsuddannelserne hhx på Tietgen Handelsgymnasium og erhvervsuddannelserne eud og eux på Tietgen Business. Yderligere har vi en kursusafdeling under Tietgen Business, der tilbyder kurser og efterudddannelse inden for ledelse, sprog, økonomi, regnskab, salg og administration.

Organisationen

Mere end 3.000 elever/kursister og 350 medarbejdere har sin daglige gang på en af vores afdelinger i Odense på henholdsvis Elmelundsvej, Lerchesgade, Ejlskovsgade og Rugårdsvej.

Se organisationsdiagram 

Tietgen Handelsgymnasium

Tietgen Handelsgymnasium er Syddanmarks største gymnasium og ligger på Elmelundsvej 10 i Odense V. Her finder du: 

  • 3-årig højere handelseksamen (hhx) 

Tietgen Business

Tietgen Business rummer vores erhvervs- og virksomhedsrettede uddannelser og kurser.

På Lerchesgade 29 i Odense C - 2 min. gang fra Odense Banegård finder du vores ungdomsuddannelser og vejledning: 

På Rugårdsvej 286 i Odense NV finder du vores kursusafdeling, hvor vi afholder flere forskellige kurser: 

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) inden for ledelse, økomoni, regnskab, it/digitalisering, sprog, kommunikation, salg og markedsføring.
  • Korte intensive kurser
  • Virksomhedstilpassede kurser, som afholdes hos os eller i virksomheden

På Rugdårdsvej ligger også Tietgens internationale afdeling, som er vores projektafdeling, der bl.a. arbejder med EU Socialfondsprojekter.

Tietgen

Vores direktion, økonomi- samt løn- og personaleafdeling ligger på 5. sal på Elmelundsvej 10, 5200 Odense V. 

Carl Frederik Tietgen

I 1954 besluttede man sig for at slå Handelsskolen i Odense, Den fynske Handelsdagskole og Odense Købmandsskole sammen til TietgenSkolen. Den nye institution fik navnet efter odenseaneren Carl Frederik Tietgen, som var bannerfører for det industrielle gennembrud i Danmark og foregangsmand for dansk kommunikation og transport. 

Carl Frederik Tietgen blev født 19. marts 1829 i Odense, og han var søn af snedkermester Johan Friedrich Tietgen og Barbara Kristine Wulff.

Efter handelsuddannelsen i 1849 fik han plads hos en dansk købmand med forretning i Manchester, hvor den industrielle revolution startede for alvor.  I de år, han var der, knyttede han mange kontakter til forretningsmænd og fik indsigt i bankverdenen.

I 1854 slog Tietgen sig ned i København, hvor han som repræsentant for et handelsfirma fra Manchester, kunne åbne nye døre til bankverdenen, hvilket blev afgørende for hans fremtid.

I 1857 blev Tietgen direktør for den dengang nyoprettede Privatbank. Efterfølgende tog han initiativ til at oprette og sammenlægge erhvervsvirksomheder og organisere dem til aktieselskabsformer, så de bedre kunne tiltrække ny arbejdskapital og dermed kunne søge en monopolagtig stilling inden for deres erhvervsområder.

C. F. Tietgen er blandet andet kendt for at medstifte virksomheder som Tuborg, TDC, DFDS, Danisco, GN Store Nord og Nordea. Han er også meget kendt i den kirkelige verden, da han bl.a. har været med til at færdiggøre Marmorkirken (Frederiks Kirke).

Carl Frederik Tietgen fik i 1896 en mindre hjerneblødning, hvilket medførte, at han i sine sidste år var stærkt svækket. Til mindehøjtideligheden ved begravelsen deltog kongefamilien samt familie og venner.