English

Coronavirus

På denne side finder du informationer omkring Tietgens håndtering af Coronavirus (COVID-19) Skolen har pr. 12. marts skiftet til ren onlineaktivitet – al undervisning foregår digitalt støttet foreløbigt frem til at myndighederne tillader undervisning på skolen.

Generel information

Skolen er lukket for fremmøde, og status er pt. at online-undervisningen fortsætter frem til og med fredag den 10. april. Alle elever skal holde sig orienteret via Canvas, hvor lærerne giver instrukser i, hvordan undervisningen gennemføres.

Der er fortsat deltagelsespligt til undervisningen – også online.

Vi står i en helt særlig situation, som er uvant for både eleverne og for skolens personale. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og hjælper hinanden med at få undervisningen til at fungere bedst muligt. Ud fra de tilbagemeldinger, vi får, så er arbejdet og den nødvendige omstilling godt i gang. Det er vi rigtig glade for.

Aflyste studieture på handelsgymnasiet

Planen er fortsat, at eleverne kan komme på studietur i efteråret i 3.g, i uge 41. USA-turen vil ligge i både uge 41 og 42, dvs. i efterårsferien. Så til elever der skal til USA: lad være med at lave private planer i efterårsferien. Turene bliver naturligvis kun gennemført i efteråret, hvis det er forsvarligt til den tid. Vi KAN derfor stå i en situation, hvor vi må aflyse på ny.

Alt i alt ser det positivt ud, men enkelte rejser er det ikke muligt at ombooke. Der vil formentlig være et større eller mindre tab i forbindelse med ombookning, og for enkelte klasser vil beløbet som udgangspunkt være tabt. Vi arbejder sammen med bureauerne på at få de endelige løsninger på plads, og vi gør alt hvad vi kan for at begrænse tabene.

Rejselederne giver en status til den enkelte klasse. Man kan endnu  ikke forvente en klar og endelig udmelding, da rejsebureauerne primært arbejder på at få strandede danskere hjem i øjeblikket, og vi er stadig i forhandlinger med flere af bureauerne.

Klasserne kan for nuværende forvente en status fra rejselederne på følgende niveau:

  • Rejsen forventes ombooket til uge 41 - der vil formentlig være en mindre merudgift
  • Rejsen forventes ombooket til uge 41 - der vil være en større merudgift. Rejselederne vil gå i dialog med jer.
  • Rejsen er annulleret og de fleste penge kommer retur fra bureauet. 
  • Rejsen er annulleret med et større tab. Vi kender endnu ikke beløbets størrelse, men I kan med fordel allerede nu gå i dialog med eget forsikringsselskab. 

Ombooking af turene til efteråret i 3.g får betydning for planlægningen af skoleåret, som for den kommende 3. årgang starter den 3. august i stedet for den 7. august. Vær venligst opmærksom på dette, når I planlægger sommerferie.

Studieture i 1.g på handelsgymnasiet

Med de seneste meldinger fra myndighederne må vi desværre aflyse de planlagte studieture til Bruxelles og Stockholm i maj måned. De berørte klasser har fået direkte besked.

Aflyste rejser på Tietgen Business

Som på hhx arbejder vi også på at begrænse de økonomiske tab så meget som overhovedet muligt. I disse dage har rejsebureauerne travlt med at få strandede danskere i udlandet fragtet hjem. Men vi håber at have afklaring inden længe, så vi kan give præcis besked om, hvad der kommer til at ske.

Information for praktikelever, hovedforløb, praktiksteder og virksomheder

Følg med i de officielle beskeder fra ministerier og nævn i relation til coronaudbrudet hvis du har elever i praktik.

Lønkompensation vedr. elever

Undervisningministeriets hjemmeside - scroll ned til erhvervsskole-delen

Uddannelsesnævnets hjemmeside - om bl.a. praktikpladser, fagprøver osv,

Hold dig løbende opdateret

Vi opfordrer alle elever, kursister og ansatte til, at man holder sig orienteret på den nye hjemmeside www.coronasmitte.dk 

 Ved nyt om situationen opdateres denne hjemmeside, og skolen holder elever og medarbejdere orienteret via intranet, Canvas, mail og fællesbeskeder.

Psykologhotline for unge og forældre

Børn, Unge & Sorg har etableret en corona-hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16. 

Hotlinen er for børn, unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser igangsat af corona.

Hotlinen er for alle børn, unge og deres forældre - men er særlig relevant for sårbare børn og unge - og deres familier. Fx børn og unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller som oplever at få coronasmitte ind på livet i familien. Hotlinen er også relevant for børn og unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.

Hotlinenummer: 6916 1667