English

Coronavirus

På denne side finder du informationer omkring Tietgens håndtering af Coronavirus

Handelsgymnasium

Information om dagligdagen under COVID-19 på Tietgen Handelsgymnasium

 

Aflyste studieture på handelsgymnasiet

Planen for 2.g’erne er fortsat, at eleverne kan komme på studietur i efteråret i 3.g, i uge 41. USA-turen vil ligge i både uge 41 og 42, dvs. i efterårsferien. Turene bliver naturligvis kun gennemført i efteråret, hvis det er forsvarligt til den tid. Vi KAN derfor stå i en situation, hvor vi må aflyse på ny.

Studieture i 1.g til Bruxelles og Stockholm er aflyst og gennemføres ikke.

 

Forældrekonsultationer i 1.g


Der bliver ikke indbudt til en ny runde forældrekonsultationer som erstatning for de aflyste i marts, men hvis man har behov for at tale med skolen om ens barns skolegang, er man altid velkommen til at henvende sig.

s barns skolegang, er man altid velkommen til at henvende sig.

Handelsgymnasium

Business

Information om dagligdagen under COVID-19 på Tietgen business

Aflyste rejser på Tietgen Business

Som på hhx arbejder vi også på at begrænse de økonomiske tab så meget som overhovedet muligt. I disse dage har rejsebureauerne travlt med at få strandede danskere i udlandet fragtet hjem. Men vi håber at have afklaring inden længe, så vi kan give præcis besked om, hvad der kommer til at ske.

Information for praktikelever, hovedforløb, praktiksteder og virksomheder

Følg med i de officielle beskeder fra ministerier og nævn i relation til coronaudbrudet hvis du har elever i praktik.

Lønkompensation vedr. elever

Undervisningministeriets hjemmeside - scroll ned til erhvervsskole-delen

Uddannelsesnævnets hjemmeside - om bl.a. praktikpladser, fagprøver osv,

Business

Q&A om genåbning for eux’erne

Generelt

Vi har i alle de forskellige tiltag taget hensyn til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for genåbning. Vi sender jer en mail med retningslinjerne for hvordan I skal forholde jer som elever i denne situation.

Prioritering af fag

Efter som Dansk og Engelsk er de to fag I skal til eksamen i, prioriterer vi mange timer i disse fag inden EOP ugerne. Dette gør vi af hensyn til jer samt at genåbningen primært kan gennemføres i disse to fag. Vi må ikke blande jer i valgfag på skolen så disse fag bliver stadig online.

Nyt skema

Der udarbejdes nye skemaer, der tager hensyn til både den faglige prioritering og få daglige skift mellem online og fysisk undervisning. Vi ved, at det kan være svært at have både online og offline undervisning samme dag. Så vi forsøger at samle dagene, så det bliver enten det ene eller det andet.

Hvordan bliver I fordelt i lokaler?

Hver klasse deles i to grupper, som fordeles i to lokaler med to meters afstand mellem jer. Jeres undervisere skal også forsøge at holde afstand- så vær ikke sure hvis de ikke lige kommer rendende for at hjælpe jer.

I må ikke blande sig med andre grupper eller opholde sig i andre lokaler end jeres eget.

Fokus på elevpladser

Det er vigtigt, vi holder fokus på, at I kommer i hovedforløb. Derfor skal I stadig søge elevpladser. Det er mere vigtigt nu end nogensinde…

PraktikService står stadig til rådighed for hjælp til ansøgninger, cv og samtaletræning, og indpiskerne hjælper jer også.

Hvad sker der, når I kommer til skolen første gang?

Der kommer nye skemaer samt retningslinjer sendt på mail, der angive, hvordan I skal opføre jer på skolen.

Nogle kommer ikke i skole, fordi I er i risikogruppe el. lign.

I skal kontakte Henrik på enten mail eller telefon. hrla@tietgen.dk eller 61 652 659

I skal stadig følge med hjemmefra og derfor bliver undervisningen lagt op som optaget fra konferencemodulet i CANVAS

Må fællesarealerne bruges til gruppearbejde i timerne og socialt samvær i pauserne?

Nej, I skal holde jer til den gruppe, I deler lokale med. I må ikke mødes på kryds og tværs. Derfor er K-bygningen lukket for elevadgang. Har I henvendelser til administrationen, der vil være delvist bemandet, skal I banke på vinduet.

Fællesarealerne i L-bygningen kan ikke benyttes til ophold.

Der opfordres til at bruge udearealerne mest muligt, når vejret tillader det. Både til undervisning og i pauser. Men stadig under hensyntagen til, at I ikke skal blande sig med andre klasser.

Vil kantinen være åben?

Nej. Og I må heller ikke bruge kantineområdet til ophold. Spisning foregår udendørs eller i klasselokalet alt efter vejret.

Håndhygiejne, rengøring m.m.

Rengøring på skolen vil i den kommende periode være intensiveret med særligt fokus på rengøring af kontaktpunkter, fx håndtag og gelændere

Så vidt muligt står dørene på skolen åbne i løbet af skoledagen for at undgå, at mange mennesker tager fat i dørgreb.

Der genetableres håndvaske i klasselokalerne, så I kan vaske hænder. Der vil ligeledes hænge plakater om korrekt håndhygiejne.

Brug af PC’er, headset og lign. udstyr

Som elev skal du holde sig til sit eget udstyr og ikke dele med andre.

Hvordan sikrer vi, at forholdsreglerne bliver overholdt?

Først og fremmest er forventningen til jer, at I alle tager ansvar for jer selv og hinanden og følger de retningslinjer, der er udmeldt.

Der udover indskærper skolens personale retningslinjerne i klasserne, og når vi færdes på skolen i løbet af skoledagen.

Hvem er på skolen?

Ud over undervisere med skemalagt fysisk undervisning, vil også dele af det administrative personale og ledelsen være på skolen fra mandag.