English

Coronavirus

På denne side finder du informationer omkring Tietgens håndtering af Coronavirus

Handelsgymnasium

Denne Q&A er Tietgen Handelsgymnasiums udmøntning af børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.

Både børne- og undervisningsministeriets retningslinjer og sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan ændres løbende. Derfor vil rammerne for undervisning og samvær på Tietgen Handelsgymnasium også løbende kunne ændres.

Ud over disse retningslinjer skal alle på skolen følge de almindelige anbefalinger, der gælder for hele samfundet ift. at forebygge smittespredning. Grundelementerne i de sundhedsfaglige anbefalinger er:

-Isolation af personer med symptomer på COVID-19
-Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
-Kontaktreduktion med fokus på afstand og begrænsning af antallet af nære kontakter.

Se information om forskudte mødetider og pauser på Handelsgymnasiet her. 

Questions & Answers

Hvordan foregår undervisningen i klasserne?
Fra august 2020 genoptages den almindelige undervisning i klasserne. Det gælder både stamklasser og valghold.

i klasselokalet er der ikke noget formelt afstandskrav, men lad være med at placere jer tættere på hinanden end nødvendigt. Vi skal alle sammen fortsat overholde de almindelig retningslinjer om at undgå tæt kontakt i form af kram og lign.

Må fællesarealerne bruges?

Ja, alle fællesarealer vil være tilgængelige både i timerne og i pauserne. I fællesområderne skal man så vidt muligt holde sig til sine egne klassekammerater, og den generelle anbefaling om 1 meters afstand til andre skal respekteres. Hold jer i mindre grupper og undgå store forsamlinger.

Sundhedsmyndighederne opfordrer os alle til, at vi opholder os mest muligt udendørs, når vejret tillader det. Men stadig under hensyntagen til, at I skal holde afstand og ikke blande jer på tværs af klasser.

Undgå trængsel foran eller inde i elevatoren – tag trappen!

Bliver der afholdt fællesarrangementer og sociale aktiviteter?

Der kan i visse tilfælde afholdes fællesarrangementer for flere klasser ad gangen. Det vil foregå på en måde, hvor eleverne placeres klassevis og med afstand til hinanden.

Der bliver foreløbig ikke afholdt samling for alle skolens elever, hvor man sidder tæt sammen.

Der bliver foreløbig ikke afholdt fester og lign., hvor mange mennesker er samlet, og hvor det er vanskeligt at overholde de almindelige retningslinjer for hygiejne og social afstand.

Håndvask og hygiejne

I skal starte med at vaske eller spritte hænder, når I ankommer til skolen.

I løbet af dagen skal I vaske og spritte hænder ofte. Som minimum før spisning, efter toiletbesøg, efter host/nys, eller når I skifter lokale.

Der er sat ekstra håndvaske op rundt omkring på skolen, og der sættes håndsprit frem. Der er skilte og plakater med instruktioner om håndvask og hygiejne.

Husk at lufte ud i jeres lokale flere gange dagligt.

Vil kantinen være åben?

Ja, men også her skal de almindelige anbefalinger om afstand og hygiejne overholdes.

Vask hænder før I går i kantinen, og hold afstand i kantinekøen.

 Transport til skolen

Vi har fået meddelelse om, at busserne kører normalt.

Alle der kan cykle i skole, opfordres til at gøre det.

Vær opmærksomme på P-pladsen, og undgå trængsel ved indgangene, når I ankommer til skolen - Hold afstand!

 Rengøring

Rengøring på skolen vil fortsat være intensiveret. Der er særligt fokus på rengøring af kontaktpunkter, fx håndtag og gelændre, jf. vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Det er ekstra vigtigt – og et fælles ansvar – at der ryddes op i alle klasselokaler, når skoledagen er slut. Det er helt afgørende for, at der kan gøres ordentligt rent i lokalerne.

 Hvad gør jeg, hvis jeg bliver smittet med COVID-19?

Hvis du er syg, må du ikke komme i skole.

Hvis du har mistanke eller er bekræftet smittet med COVID-19, skal du straks kontakte skolen. Ring til kontoret på tlf. 6545 2200, eller send en mail til den uddannelseschef, der er tilknyttet din klasse.

Hvad gør jeg, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt skal du møde op på skolen, med mindre din læge vurderer, at du skal blive hjemme.

Husk at kontakte skolen, hvis du er i denne situation, eller hvis du er i tvivl. Ring til kontoret på tlf. 6545 2200, eller send en mail til den uddannelseschef, der er tilknyttet din klasse.

Hvis du efter lægefaglig vurdering ikke bør møde op, er det vigtigt, at vi får iværksat online-undervisning, så du ikke kommer bagud fagligt. Du må derfor ikke blive væk uden forudgående aftale.

 Hvilke retningslinjer gælder for private udlandsrejser?

Hvis du har været på en ikke-nødvendig rejse til et land, som udenrigsministeriet fraråder at besøge, skal du blive hjemme i 14 dage. Skolen skal registrere fravær i perioden

Hvordan sikrer vi, at forholdsreglerne bliver overholdt?

Først og fremmest er forventningen, at ALLE tager ansvar for sig selv og hinanden og følger retningslinjerne.

Skolens personale vil selvfølgelig være behjælpelige med at afklare de spørgsmål, der opstår.

Handelsgymnasium

Business

Denne Q&A er Tietgen Business’ udmøntning af børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser.

Både børne- og undervisningsministeriets retningslinjer og sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan ændres løbende. Derfor vil rammerne for undervisning og samvær på Tietgen Business også løbende kunne ændres.

Ud over disse retningslinjer skal alle på Tietgen Business følge de almindelige anbefalinger, der gælder for hele samfundet ift. at forebygge smittespredning. Grundelementerne i de sundhedsfaglige anbefalinger er:

- Isolation af personer med symptomer på COVID-19
- Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
- Kontaktreduktion med fokus på afstand og begrænsning af antallet af nære kontakter.

 Questions & Answers

 Hvordan foregår undervisningen ved fysisk fremmøde?

Fra august 2020 genoptages den almindelige undervisning i de fysiske klasserum. Det gælder både stamklasser og valghold.

I klasselokalet skal I tilstræbe at holde 1 meters afstand – dog må afstandskravet gerne fraviges til fx sidemande, så alle har mulighed for at være i klassen på samme tid. Lad derfor være med at placere jer tættere på hinanden end nødvendigt. Vi skal alle sammen fortsat overholde de almindelige retningslinjer som fx øget håndhygiejne og social afstand.

 Valghold/lokaleskift

Ved skift af lokale eller skift til nye hold i løbet af dagen skal I have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne. Det er således et krav, at I vasker/spritter hænder, før I går til nye klasser/hold.

 Må fællesarealerne bruges?

Ja, alle fællesarealer vil være tilgængelige både i timerne og i pauserne. I fællesområderne skal man så vidt muligt holde sig til sine egne klassekammerater/kursister, og den generelle anbefaling om 1 meters afstand til andre skal respekteres. Hold jer i mindre grupper og undgå store forsamlinger.

 Sundhedsmyndighederne opfordrer os alle til, at vi opholder os mest muligt udendørs, når vejret tillader det. Men stadig under hensyntagen til, at I skal holde afstand og ikke blande jer på tværs af klasser.

 Undgå trængsel på trappen og gangene. Elevatoren må kun benyttes af elever med særlig tilladelse.

 Bliver der afholdt fællesarrangementer og sociale aktiviteter?

Der kan i visse tilfælde afholdes fællesarrangementer for flere klasser ad gangen. Det vil foregå på en måde, hvor eleverne placeres klassevis og med afstand til hinanden. Der vil blive afholdt introarrangementer, der fortrinsvist afholdes udendørs og klassevist.

 Der bliver foreløbig ikke afholdt fester og lign., hvor mange mennesker er samlet, og hvor det er vanskeligt at overholde de almindelige retningslinjer for hygiejne og social afstand.

 Håndvask og hygiejne

I skal starte med at vaske eller spritte hænder, når I ankommer til skolen.

 I løbet af dagen skal I vaske og spritte hænder ofte. Som minimum før spisning, efter toiletbesøg, efter host/nys, eller når I skifter lokale.

 Der er sat ekstra håndvaske op rundt omkring på skolen, og der sættes håndsprit frem. Der er skilte og plakater med instruktioner om håndvask og hygiejne.

 Husk at lufte ud i jeres lokale flere gange dagligt.

 Vil caféen/kantinen være åben?

Ja, men også her skal de almindelige anbefalinger om afstand og hygiejne overholdes.

 Vask hænder før I går i kantinen, og hold afstand i kantinekøen.

 Transport til skolen

Vi har fået meddelelse om, at busserne kører normalt.

Alle der kan cykle i skole, opfordres til at gøre det.

 Vær opmærksomme på P-pladsen, og undgå trængsel ved indgangene, når I ankommer til skolen - Hold afstand!

 Rengøring

Rengøring på skolen vil fortsat være intensiveret. Der er særligt fokus på rengøring af kontaktpunkter, fx håndtag og gelændre, jf. vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

 Det er ekstra vigtigt – og et fælles ansvar – at der ryddes op i alle lokaler, når dagen er slut. Det er helt afgørende for, at der kan gøres ordentligt rent i lokalerne.

 Hvad gør jeg, hvis jeg bliver smittet med COVID-19?

Hvis du er syg, må du ikke komme i skole.

 Hvis du har mistanke eller er bekræftet smittet med COVID-19, skal du straks kontakte skolen. Ring til kontoret på tlf. 6545 2600, eller send en mail til

-          lonh@tietgen.dk hvis du er elev på grundforløbet

-          jest@tietgen.dk hvis du er elev på grundforløbet

-          lehf@tietgen.dk hvis du er tilknyttet som kursist

 Hvad gør jeg, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt skal du møde op på skolen, med mindre din læge vurderer, at du skal blive hjemme.

 Husk at kontakte skolen, hvis du er i denne situation, eller hvis du er i tvivl. Ring til kontoret på tlf. 6545 2600, eller send en mail til den rette uddannelseschef, jf. ovenstående.

 Hvis du efter lægefaglig vurdering ikke bør møde op, er det vigtigt, at vi får iværksat online-undervisning, så du ikke kommer bagud fagligt. Du må derfor ikke blive væk uden forudgående aftale.

  Hvilke retningslinjer gælder for private udlandsrejser?

Hvis du har været på en ikke-nødvendig rejse til et land, som udenrigsministeriet fraråder at besøge, skal du blive hjemme i 14 dage. Skolen skal registrere fravær i perioden.

 Hvordan sikrer vi, at forholdsreglerne bliver overholdt?

Først og fremmest er forventningen, at ALLE tager ansvar for sig selv og hinanden og følger retningslinjerne.

 

Skolens personale vil selvfølgelig være behjælpelige med at afklare de spørgsmål, der opstår.

Information for praktikelever, hovedforløb, praktiksteder og virksomheder

Følg med i de officielle beskeder fra ministerier og nævn i relation til coronaudbrudet hvis du har elever i praktik.

Lønkompensation vedr. elever

Undervisningministeriets hjemmeside - scroll ned til erhvervsskole-delen

Uddannelsesnævnets hjemmeside - om bl.a. praktikpladser, fagprøver osv,

Business