kvalitetssystematik

Tietgen ser arbejdet med kvalitetsudvikling som en vej til at skabe dynamik og vækst – og ikke som begrænsning, overvågning og kontrol.
Udover at sikre, at både eksterne interessenters og vores egne krav til kvalitet bliver overholdt, lægger vi vægt på at udpege forbedringsområder, hvor vi har mulighed for værdifuld udvikling på tværs af skolen.