c. f. tietgen

Han blev bannerfører for det industrielle gennembrud herhjemme og var foregangsmand for dansk kommunikation og transport.

Carl Frederik Tietgen (19. marts 1829 – 19. oktober 1901) blev født i Odense, og han var søn af snedkermester Johan Friedrich Tietgen og Barbara Kristine Wulff.

Efter handelsuddannelsen i 1849 fik han plads hos en dansk købmand med forretning i Manchester, hvor den industrielle revolution startede for alvor.  I de år, han var der, knyttede han mange kontakter til forretningsmænd og fik indsigt i bankverdenen.

I 1854 slog Tietgen sig ned i København, hvor han som repræsentant for et handelsfirma fra Manchester, kunne åbne nye døre til bankverdenen, hvilket blev afgørende for hans fremtid.

I 1857 blev Tietgen direktør for den dengang nyoprettede Privatbank. Efterfølgende tog han initiativ til at oprette og sammenlægge erhvervsvirksomheder og organisere dem til aktieselskabsformer, så de bedre kunne tiltrække ny arbejdskapital og dermed kunne søge en monopolagtig stilling inden for deres erhvervsområder.

C. F. Tietgen er blandet andet kendt for at medstifte virksomheder som Tuborg, TDC, DFDS, Danisco, GN Store Nord og Nordea. Han er også meget kendt i den kirkelige verden, da han bl.a. har været med til at færdiggøre Marmorkirken (Frederiks Kirke).

Carl Frederik Tietgen fik i 1896 en mindre hjerneblødning, hvilket medførte, at han i sine sidste år var stærkt svækket. Til mindehøjtideligheden ved begravelsen deltog kongefamilien samt familie og venner.

I 2006 har forfatteren Ole Lange udgivet biografien ”Stormogulen”, som handler om C. F. Tietgen.