vision & mission

Det er Tietgens mission succesrigt at udvikle konkurrencedygtige merkantile kompetencer hos elever, studerende og kursister inden for rammerne af Tietgens overordnede samfundsopgave.

Vores vision er at virke engageret, handlingsfokuseret og innovativt.

De bærende værdier for arbejdet med realiseringen af denne vision er:

  • Oplevelser for livet
  • Individet i fællesskabet
  • Samarbejde