langsigtede mål

Tietgen skal være blandt de bedste større merkantile kompetence- og uddannelsescentre i Danmark målt på tilfredsheden hos elever, studerende, kursister og aftagere.

Tietgen skal udvikle partnerskaber og netværk med erhvervslivet og være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.

Tietgen vil med Tietgen KompetenceCenter udvikle et dynamisk videnscenter med opgaver såvel lokalt, regionalt som landsdækkende. Internationale kursusaktiviteter fastholdes og udvikles.

Tietgen prioriterer i relevant omfang internationalisering og innovation som integrerede i skolens aktiviteter.

Tietgen vil aktivt medvirke til, at Erhvervsakademiet Lillebælt udvikles, med fokus på hvad der er bedst for løsningen af de uddannelsesmæssige opgaver.

Tietgens interessenter skal opfatte, at skolen efterlever de fastlagte værdier.

Tietgen vil prioritere ressourcer og indsatser ud fra, at skolen løser opgaver på samfundets vegne.

Tietgen skal have en størrelse, indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til udvikling og investeringer i fremtidig kompetenceudvikling.