English

Åbningskonference for CIU

Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) inviterer til åbningskonference i Odense onsdag den 24. april 2019.

Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) er nu etableret – leder, konsulenter og de tilknyttede forskere er klar til at trække i arbejdstøjet for at indsamle eksisterende viden om anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne samt videreudvikling heraf.

Dette arbejde skal ske til gavn for elever, lærere, ledelse og bestyrelser på erhvervsskolerne i Danmark i deres bestræbelser på, at elever i erhvervsuddannelserne opnår større læring gennem god anvendelse af it i undervisningen og bliver fortrolige med de digitale aspekter af deres uddannelse og branche.

CIU vil med åbningskonferencen sætte fokus på centerets overordnede opgave, som er at fokusere på den gode og hensigtsmæssige anvendelse af it i undervisningen, hvor de didaktiske og pædagogiske overvejelser spiller en central rolle. Derfor vil åbningskonferencen afvikles som en rundbordssamtale mellem en række eksperter, der har fokus på digitalisering, undervisning og didaktik.

Åbningskonferencen afholdes 

 • Onsdag den 24. april kl. 10.00 – 13.00 
  på Tietgen Kompetencecenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

Med ankomst fra kl. 09.30 – 10.00, hvor der vil være kaffe og morgenbrød og med frokost kl. 13.00.

Formål med åbningskonference

Rundbordssamtalens formål er, at samtaledeltagerne udveksler viden og erfaring og inspirerer hinanden omkring temaet – anvendelsen af it i undervisningen – på tværs af sektorer og forskere/praktikere. Vi ønsker en bred og tværgående dialog med henblik på gensidig inspiration mellem alle samtaledeltagerne, således at alle går beriget hjem. Tilhørerne til rundbordssamtalen inddrages ligeledes aktivt i en gensidig dialog med deltagerne i rundbordssamtalen, for at sikre at alle relevante overvejelser kommer frem på dagen. 

Indledning

Vi inviterer Styrelsen for It og Læring til at indlede. De vil i indledningen komme ind på visioner og prioriteringer i arbejdet med digitalisering på undervisningsområdet.

Deltagere 

 • Helle Mathiasen, professor KU, Institut for naturfagenes didaktik
 • Niels Henrik Helms, Docent KP, NCE
 • Marianne Riis, Chefkonsulent EVA
 • Michael Lund-Larsen, Centerchef eVidenCenter
 • Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef DI
 • Morten Smistrup, Uddannelsespolitisk konsulent FH
 • Ole Heinager, direktør NEXT & Formand DEG-L
 • Jeppe Poulsen, Direktør SOSUNYK & Formand Danske SOSU Skoler
 • Gry Søegaard, Uddannelsespolitisk konsulent, Uddannelsesforbundet

Ordstyrer

David Erichsen, Erichsen kommunikation.

Pris

Konferencen er gratis for deltagerne.

Tidsplan

09.30 – 10.00  Ankomst og kaffe

10.00 – 10.30  Indledning

 • Velkomst
 • Indledning ved Styrelsen for It og Læring
 • Præsentation af CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne)  

10-30 – 11.30  Rundbordssamtale

11.30 – 12.00  Tilhørerrefleksioner på en digital walk-and-talk

12.00 – 12.15  Pause

12.15– 12.45    Perspektivering

 • Tilhørerrefleksioner i plenum
 • Dialog mellem tilhørere og deltagere i rundbordssamtalen

12.45 – 13.00  Opsamling

 • Afsluttende opsummerede indlæg fra deltagere i rundbordssamtalen, hvor der fokusere på emner og temaer, som CIU skal arbejde med fremadrettet. 

13.00-13.45 Frokost. 

Scenen

Der vil i konferencesalen være plads til ca. 150 til rundbordssamtalen. Der vil også blive lavet en podcast af rundbordssamtalen, så vi sikrer ”guldkornene” fra samtalen, så andre får mulighed for at lytte med. Tilhørerne forholder sig tavst lyttende til samtalen. Senere inddrages tilhørerne aktivt i en dialog med rundbordssamtalens deltagere. Det sker efter fælles refleksioner over samtalens indhold på en lille ”digital walk-and-talk”. Fokus for denne dialog skal være relevante tiltag, temaer og emner, som CIU kan arbejde videre med fremadrettet. 

Program

Hver deltager indleder med en kort introduktion over deres interesse i digitalisering, undervisning og didaktik. Herefter vil deltagerne blive inviteret til at reflektere over spørgsmål som:

 • Anvendelse af it og teknologier i undervisningen, hvad er det vigtigt at være opmærksom på?
 • Hvordan skal undervisningssektoren forholde sig til it som isenkram og de didaktiske overvejelser om undervisning, og kompetenceudvikling af medarbejderne?
 • Hvilke kompetenceudviklingsformer er vigtige – aktionslæring, hands on etc.?
 • Hvordan inddrages eleverne i digitaliseringsstrategierne?
 • Hvad er jeres vigtigste erfaringer med anvendelse af it i undervisningen?
 • Hvordan undgår vi teknologiske forstyrrelser i undervisningen?
 • Hvor er de centrale udfordringer for at sikre optimal udnyttelse af digital teknologi i undervisningen?
 • Hvilket vidensbehov er der på området?
 • Hvor skal centret særligt fokusere sin indsats?
 • Etc.

Baggrund for rundbordssamtalen

Som led i regeringens Strategi for Danmarks Digitale vækst blev det besluttet at etablere et Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Det blev besluttet at placere centeret fysisk på Tietgen efter en ansøgningsproces, hvor syv erhvervsskoler havde ansøgt. Med placeringen af centret på en erhvervsskole forankres centret helt tæt på erhvervsskolernes praksis.

”Brug af it er en naturlig del af stort set alle erhvervsuddannelserne og af de praktikvirksomheder og det arbejdsmarked, eleverne kommer ud til. Derfor skal vi sikre, at erhvervsskolerne har den nyeste viden on at bruge it i undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Det skal det nye center hjælpe med, så alle erhvervsskoler bliver klædt godt på. Derfor er jeg glad for, at Tietgen nu kan gå i gang med opgaven, og jeg glæder mig til at følge arbejdet.” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Selvom centret fysisk er placeret på Tietgen, skal centrets opgaver dække alle erhvervsskoleområder og skal samarbejde bredt og være til gavn for alle interesserede erhvervsskoler. Centret indgår ligeledes i et samarbejde med universitetsforskningsmiljøer på KU og SDU, der bidrager med forskningsmæssig forankring og opbygning af viden. 

Efterskrift

Referencegruppen er inviteret til åbningskonferencen, og afholder deres første møde efter konferencen. 

Tilmelding

Du tilmelder dig konferencen via nedenstående blanket.
Tilmeldingsfristen er fredag den 12. april 2019. 

Har du spørgsmål til åbningskonferencen?

Hvis du har spørgsmål til åbningskonferencen, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte centerchef, Axel Hoppe på tlf. 28 95 21 20 eller mail axho@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes CIU Åbningskonference den 24. april 2019