English

Samarbejde

Tietgen indgår i forskellige partnerskaber og samarbejdsrelationer - såvel nationalt som internationalt.

Tietgen er involveret i en række projekter, der fokuserer på at fremme kompetencer.

Disse projekter gennemføres i samarbejde med:

  • Virksomheder
  • Danske og udenlandske, uddannelsesorienterede netværk og udbydere
  • Lokale og nationale myndigheder
  • Ikke-statslige organisationer (ngo'er)

Vi har mange års erfaring i at gennemføre projekter under forskellige nordiske og europæiske programmer.

På nuværende tidspunkt modtager vi primært midler fra EU’s Socialfond, ERASMUS+, Interreg samt Uddannelses- og Forskningsministeriet til at medfinansiere vores projekter.