English

Projekt MORE for virksomheder

Projekt MORE skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at klare konsekvenserne af COVID-19. Det sker ved hjælp af kompetenceudvikling, omstilling eller tilførsel af ny medarbejder.

Kom sikkert igennem COVID-19 pandemien

Projekt MORE skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at klare konsekvenserne af COVID-19. Projektet kan hjælpe med følgende aktiviteter:

  • Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere
  • Omstilling af fx forretningsgange eller produktionsmetoder med henblik på at blive mere digital, automatiseret eller grøn
  • Videntilførsel i form af en ledig fra projektet, som kan hjælpe med omstillingen eller andre tilpasninger

Individuel planlægning af opkvalificering

Sammen med en af vores virksomhedskonsulenter lægger din virksomhed en individuel plan for hvordan dine medarbejdere og ledere kan opkvalificeres og inden for hvilke uddannelsesniveauer opkvalificeringen skal ske. I projektet har du mulighed for at blive opkvalificeret inden for flg. niveauer: 

  • Ordblindeundervisning (OBU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU), som er fx grundlæggende dansk og matematikundervisning
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som er kurser for alle i fx Word, Excel, ledelse eller sociale medier
  • Akademiuddannelser (AU), som er uddannelser på akademiniveau i fx ledelse, økonomi, logistik eller informationsteknologi 

Hvad koster det for mig?

Det er gratis for din virksomhed at deltage. Det koster kun din virksomhed, den tid du bruger på at tale med os og planlægge forløbet. 

Bliv en del af MORE - bliv partnervirksomhed 

Hvis du er virksomhed og interesseret i at gøre brug af nogle af de aktiviteter som ligger i projekt MORE, så skal du ansøge om at blive partnervirksomhed. Det gør du ved at kontakte en af vores konsulenter her

Indledende dialog og parathedsvurdering
Vores konsulent vi kontakte dig og aftale et indledende møde, hvor I sammen kigger på, hvilke behov din virksomhed har og på hvordan projektet kan hjælpe dig. Efter dit indledende møde med konsulenten, laver konsulenten og din ledelse en parathedsvurdering af din virksomhed, hvor I beskriver din virksomheds behov og ønsker til relevante aktiviteter, som projektet kan dække. 

Godkendelse og projektstart
Parathedsvurderingen sendes til godkendelse ved projekt MOREs forretningsudvalg. Forretningsudvalget vurderer og godkender din virksomhed på baggrund af parathedsvurderingen. Når din virksomhed er blevet godkendt, er du blevet projektpartner, og aktiviteterne, som du ansøgte om, kan nu begynde. 

Hvem kan deltage?

For at kunne deltage i MORE skal din virksomhed være partnervirksomhed. Det skal du ansøge om. Du kan ansøge ved at kontakte en af vores konsulenter her.

Inden du kontakter en konsulent skal du lige tjekke om din virksomhed opfylder flg. krav: 

  • din virksomhed skal være defineret som en SMV dvs. du har færre end 250 ansatte
  • en årlig omsætning på under 50 mio. Euro og/eller har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR

Kontakt os

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte projektleder Charlotte Borkshøj.